Nieuws

Actiris & Brussels Gewest | Nieuwe tewerkstellingsmaatregel voor Brusselse jongeren

In het kader van de verdere uitvoering van de Jongerengarantie, voert Actiris het inschakelingscontract in, een nieuwe maatregel voor de tewerkstelling van jongeren in Brussel. Dit inschakelingscontract doelt op de tewerkstelling voor een periode van 12 maanden van jongeren onder de 25 jaar die sinds 18 tot 24 maanden ingeschreven zijn bij Actiris en die gedurende deze periode maximaal 90 dagen hebben gewerkt. Dankzij deze overeenkomst krijgen jongeren de kans om een eerste werkervaring op te doen. Ook voor de werkgever is de maatregel bijzonder interessant, aangezien men op die manier een gedeeltelijk gesubsidieerde arbeidskracht kan inzetten. Wat is een inschakelingscontract? 
Tewerkstelling
Nieuws

Cultureel Samenwerkingsakkoord | Geselecteerde projecten 2016

In 2015 gaven Ministers Sven Gatz en Joëlle Milquet voor het eerst een concrete invulling aan het Cultureel Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse en Franse Gemeenschap door de projectoproep Cultuur-culture te lanceren. De oproep wil culturele organisaties de weg doen vinden naar meer samenwerking over de taalgrens heen: uitwisseling stimuleren, leren van elkaars praktijken, elkaars aanbod en publiek leren kennen, co-producties opzetten. Uit 94 aanvragen werden 22 projecten geselecteerd die gesteund zullen worden.
Beleid
29 30 31 32 33 34 35