Verslag

Open forum | Verslag

Op 23 februari 2024 organiseerden RAB/BKO en La Concertation een Open Forum in KVS. Bedoeling was het in kaart brengen van de noden en uitdagingen van de Brusselse artistieke en culturele gemeenschap. Lees hier het verslag.


In de aanloop naar de verkiezingen van 2024  leek het ons belangrijk om directieleden, professionelen uit het veld en andere cultuurwerkers met een duidelijke politieke visie samen te brengen. Brussel verdient immers een breed gedragen visie op cultuurbeleid geformuleerd door de sector. 

De centrale vraag die we stelden aan alle aanwezigen was: Wat zijn de ideeën, vragen en mogelijkheden die je wil onderzoeken om de bouwstenen van het Brusselse cultuurbeleid te (her)leggen?

Het verloop van het Open Forum werd in goede banen geleid door Collectiv-a. Bij een Open Forum zijn zelforganisatie, creativiteit en vrijheid van meningsuiting erg belangrijk.

De voorstellen die uit het forum naar voren zijn gekomen leggen de basis voor de thematische werking van de netwerken in de komende maanden. Ze dienen ook als voedingsbodem om in dialoog te gaan met de toekomstige politieke vertegenwoordigers.

Dit verslag bevat een korte samenvatting maar ook alle uitgebreide verslagen van de cirkelgesprekken door de deelnemers zelf. Als het lezen van deze verslagen je inspireert, aarzel dan niet je nieuwe ideeën met ons te delen. 

Lees het verslag >>>

Nieuws

VG | Nieuwe actieplannen tegen grensoverschrijdend gedrag in de cultuur-, media- en filmsector

Grensoverschrijdend gedrag is een realiteit in diverse sectoren, ook in de cultuur- en mediasector. Ondanks de waardevolle inspanningen die beide sectoren via verschillende actieplannen en bottom-up initiatieven hebben geleverd, is deze strijd echter nog niet gestreden. Daarom lanceerden de minister van Cultuur, de minister van Media en de betrokken sectoren op 29 april 2024 twee nieuwe, sectorspecifieke actieplannen tegen grensoverschrijdend gedrag.