Atelier United Stages 15/06

La Voix des Sans Papiers, La Bellone & United Stages | | WG Cultuur Inclusief | Schrijfatelier 'Solidariteit en moeheid'

Tijdens het schrijfatelier van het collectief la Voix des Sans Papiers werden deelnemers uitgenodigd om te schrijven over hun ervaringen en ideeën rond administratieve kwetsbaarheid. Persoonlijke verhalen en de begrippen solidariteit en vermoeidheid stonden centraal. 


De ochtend begon met een debat geleid door leden van het VSP collectief: Taslim, Alberto, Thierno en Halidou. De aanwezigen schreven teksten op basis van hun persoonlijke verhalen en deelden deze achteraf met de groep. Het atelier gaf stof tot nadenken en ideeën van concrete acties. 

Als je er niet bij was, kun je het verslag hier teruglezen in het Frans >>>

Het schrijfatelier was een samenwerking tussen La Bellone, La Voix des Sans Papiers, en RAB/BKO in het kader van United Stages.

United Stages Diversiteit & inclusie

Nieuws

VG | Nieuwe actieplannen tegen grensoverschrijdend gedrag in de cultuur-, media- en filmsector

Grensoverschrijdend gedrag is een realiteit in diverse sectoren, ook in de cultuur- en mediasector. Ondanks de waardevolle inspanningen die beide sectoren via verschillende actieplannen en bottom-up initiatieven hebben geleverd, is deze strijd echter nog niet gestreden. Daarom lanceerden de minister van Cultuur, de minister van Media en de betrokken sectoren op 29 april 2024 twee nieuwe, sectorspecifieke actieplannen tegen grensoverschrijdend gedrag.