Agenda

WG Duurzaamheid en (klimaat)transitie | Exploring the cracks: wat zijn de sleutels tot echte transitie?

Kunstenaar Christophe Meierhans deelt met ons zijn urgente tekst "Making Art In Times Of Collapse" en zet ons aan het denken over de rol van cultuur in de (klimaat)transitie. Tijdens een rondetafelgesprek denken we samen na hoe een fundamentele omslag voor de culturele sector eruit zou kunnen zien.


We weten dat het anders moet: minder vliegen, minder vlees, minder werkdruk, eerlijker verdeling van kansen en middelen, meer empathie, meer inclusie, bewuste relaties met onze omgeving, andere verwachtingspatronen, minder competitie…

Kunstenaars zijn bij uitstek pioniers in het experimenteren en onderzoeken van praktijken, die zich richten op duurzaamheid en het ontwikkelen van waardekaders die andere en vernieuwende vormen van werken toelaten. Maar evenals de instellingen die hun werk ondersteunen en presenteren, stoten zij keer op keer op obstakels die het de bestaande systeem in de weg lijkt te leggen.

Hoe zou een fundamentele omslag voor de culturele sector eruit kunnen zien? Waarom is het zo moeilijk om deze switch te maken? Is het uiteindelijk te moeilijk om ons een alternatief voor te stellen? Zijn we bang het publiek niet mee te krijgen? Is het een kwestie van tijd en geld en het gebrek hieraan? Of staan we zelf aan de basis van een narratief, dat die transitie in de weg staat?

Christophe Meierhans masseert onze geesten met zijn lecture "Making Art In Times Of Collapse", waarin hij de systemische context waarin de sector opereert ontrafelt en voorstellen doet over wat anders zou kunnen. Aansluitend tijdens een rondetafelgesprek denken we samen na over hoe een fundamentele omslag voor de culturele sector eruit zou kunnen zien. 

Programma:

  • 14u deuropening
  • 14:30 keynote van Christophe Meierhans (in het Engels, met vertaalde tekst)
  • 15:15 > 17u ronde tafels met o.a. Michael De Cock (directeur KVS), Gosie Vervloessem (kunstenaar), Bre Uwin (kunstenaar) en Alessandro Rancati (EU policy designer voor o.a. The New European Bauhaus)
Christophe Meierhans studeerde compositie aan het Conservatorium van Amsterdam en aan de Universität der Künste in Berlijn, waarna hij al snel overstapte naar voorstellingen en theater.
Sinds 2013 ontwikkelt Christophe politiek geëngageerd en vaak participatief theater, zoals het stuk dat de grondwet herschrijft Some use for your broken clay pots en de anarchistische kookshow Verein zur Aufhebung des Notwendigen – a hundred wars to world peace. Zijn laatste stuk, Trials of Money, maakt van het theater een rechtbank die semi-mensen vervolgt.
Sinds 2019 stelt Christophe zijn artistieke praktijk ten dienste van de ecologische beweging en focust zich momenteel op het thema 'degrowth'. 
Energie & duurzaamheid

Praktische info

20 jun. 2023

Wanneer? 20/06 van 14:00 tot 17:00

Waar? Zinneke, Masuiplein 13, 1000 Brussel

Ik schrijf me in