Agenda

SamenDurable | Informatie en praktijk atelier | Voeding in de stad

Onze omgang met voeding heeft een enorme impact op het milieu. Toch is gedragsverandering juist bij dit thema niet evident. In een serie van drie praktijkgerichte werksessies gaan we dieper in op de impact die we hier als sector, samen met ons publiek, kunnen maken. We delen een aantal goede praktijken en gaan in gesprek met organisaties in het Brusselse die ons hierbij kunnen helpen.  


In deze eerste werksessie kijken we naar de rol van voeding binnen de globale klimaatproblematiek, de lokale politiek die met Good Food in het Brusselse Gewest uitgerold wordt en praktijk op de werkvloer van de culturele actoren rond de tafel. Doel is om met de aanwezige organisaties te komen tot concrete plannen waar we in de volgende sessies in het voorjaar van 2024 aan willen werken.

Met presentaties van oa Suzy Serneels (Policy officer Food Systems, Broederlijk delen), Sandrine Vokaer (Leefmilieu Brussel, afdelingshoofd voor o.a.Good Food) en Louise Martin Loustalot (Les Gastrosophes, circulaire en solidaire traiteur).

Wanneer: Vrijdag 20 oktober 09:30 - 13:00, met aansluitende lunch.

Waar: Muntpunt, Literair Salon, Schildknaapsstraat 26, 1000 Brussel

Programma

09:30 Ontvangst en introductie door Katrien Reist, coördinator SamenDurable

09:40 Documentaire De 25%-revolutie (20 min)
Korte documentaire ter introductie over de rol die burgerinitiatieven kunnen spelen in het vormgeven van duurzaamheid.

10:00 - 11:40 Presentaties

10:00 Suzy Serneels (Policy officer Food Systems, Broederlijk delen) spreekt over de rol van voedsel in de globale klimaattransitie. 
Welke hefbomen hebben wij op lokaal niveau in handen om bij te dragen aan de verandering van vervuilende en sociaal onrechtvaardige voedselproductie?

10:40 Pauze

10:50 Sandrine Volkaer (Leefmilieu Brussel, afdelingshoofd voor o.a. Good Food) presenteert Good Food
Met dit strategische beleidsinstrument wil het Gewest de goede praktijken op het Brusselse grondgebied stimuleren en mee ondersteunen. Wat zijn hier de doelstellingen en welke rol kan de culturele sector hierin spelen?

11:15 Louise Martin Loustalot (Les Gastrosophes, circulaire en solidaire traiteur) 

Zij stelt de werking voor en zal een voorstel doen voor een 'cahier des charges' rondom catering in de culturele sector, met de nadruk op kwaliteitssourcing, afvalbeheer en -preventie, verpakkingsbeheer, faire prijzen en toegankelijkheid. 

11:40 Pauze

12:00 - 13:00 Praktijktafels (in NL en FR) waarin we werken aan concrete plannen voor de eigen organisatie: Wat willen we aanpakken? Wat zijn tot nu toe de ervaringen, hindernissen of juist goede praktijken? Kan het helpen om er samen de schouders onder te zetten?

13:00 - 13:15 afsluiting en volgende stappen

13:15 - 14:00 broodjes en koffie 

SamenDurable

SamenDurable is een nieuw platform voor informatie, uitwisseling en (transversale) samenwerking rond (klimaat)transitie voor en door de Brusselse culturele spelers op het Brusselse grondgebied.

SamenDurable is een initiatief van de Brusselse netwerken RAB/BKO, Brussels Museums, La Concertation, in nauwe samenwerking met EventChange en Pulse Transitienetwerk.

We onderzoeken de noden en prioriteiten van de sector. 

Doe mee met onze enquête!

Lees meer over SamenDurable >>>

Energie & duurzaamheid

Praktische info

20 okt. 2023

Wanneer: Vrijdag 20 oktober 09:30 - 13:15, met aansluitend een lunch.

Waar: Muntpunt, Literair Salon (Schildknaapsstraat 26, 1000 Brussel)

Inschrijven