Cultuurplan

Documentatie

Cultuurplan | Inzet, doelstellingen, werkmethode, organisatiesstructuur, prioriteiten & actieplan

Inzet en doelstellingen

Het ontwikkelen van een cultureel toekomstplan voor Brussel is één van de acties uit het Actieplan 2007-2008 en is dé prioriteit voor het Brussels Kunstenoverleg en het Réseau des Arts à Bruxelles. Dit traject wordt financieel ondersteund door de Koning Boudewijnstichting.  Het Cultuurplan voor Brussel wil een coherente toekomstvisie voor de culturele sector in Brussel ontwikkelen, gedragen door alle culturele actoren in Brussel.  Volgende doelstellingen staan daarbij centraal:

Lees meer
Documentatie

Cultuurplan | Eerste stand van zaken (29/06/2010 @DeMunt)

Het Cultuurplan voor Brussel ligt al even op tafel. Begin 2010 werd beslist om zo snel mogelijk tot actie over te gaan en lanceerden het Réseau des Arts à Bruxelles en het Brussels Kunstenoverleg vier werkgroepen, met als missie het realiseren van enkele prioritaire voorstellen uit het Cultuurplan voor Brussel. Sinds januari komen deze werkgroepen maandelijks samen om de projecten concreet vorm te geven. Op dinsdag 29 juni brachten we de vier werkgroepen terug samen. Elke groep kreeg de gelegenheid om de stand van zaken van hun project toe te lichten. Na elke presentatie was er ook tijd voorzien voor vragen en discussie.

Deze ontmoeting diende enerzijds om de culturele actoren en andere spelers binnen het Brusselse culturele leven te informeren. Tegelijk was het de ideale gelegenheid om linken te leggen tussen de verschillende projecten en de samenwerking in het kader van het Cultuurplan voor Brussel nog meer te bevorderen.

De voormiddag kon rekenen op een grote interesse (meer dan 120 aanwezigen) zowel binnen de Brusselse culturele sector als daarbuiten.

Lees meer