Vacature

Zinnema | Coördinator Techniek en Planning (GECO)

Zinnema is op zoek naar een voltijds Technisch Coördinator voor onmiddellijke indiensttreding.

Taken

  • Aansturen technische activiteiten.
  • Beheren algemene planning van de activiteiten (zowel binnen- als buitenhuis).
  • Superviseren van de planning en uitvoering van projecten en evenementen met betrekking tot de technische kant ervan.
  • Coördineren en leidinggeven aan de technische ploeg; 
  • Beheren van de uitleendienst en van het theatertechnisch materiaal.
  • Administratieve ondersteuning van projecten.

Profiel 

Diploma: bachelor 

U voldoet aan de GECO-voorwaarden

  • Domicilie in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest.
  • Gedurende ten minste zes maanden in de laatste twaalf maanden die de aanwerving voorafgaan ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende bij Actiris.
  • Of ten minste 40 jaar zijn en min. 1 dag uitkering of OCMW/bijstand ontvangen hebben. 
  • U heeft een bachelorsdiploma. 

Hoe solliciteren Zinnema heeft de rekrutering voor deze werkaanbieding aan Actiris toevertrouwd. Gelieve om te solliciteren gebruik te maken van Mijn Actiris of langs te gaan in één van de Actiris agentschappen.

Artistieke & culturele sector Tewerkstelling