Vacature

Zinneke | Financieel en administratief verantwoordelijke (x/v/m)

Zinneke zoekt een financieel en administratief verantwoordelijke (x/v/m) voor een voltijds contract van onbepaalde duur.

Organisatie

Zinneke is een organisatie die in 2000 is opgericht om de artistieke en sociale dynamiek tussen bewoners, lokale verenigingen, scholen en kunstenaars van verschillende wijken in Brussel en elders te bevorderen. Dat doet ze aan de hand van workshops die de samen­werking en de creativiteit stimuleren en waarvan het eindresultaat te zien is tijdens de Zinneke Parade.

Het team bestaat uit ± 14 mensen die samenwerken volgens een ‘gedeelde governance’-model. Het werk vindt voornamelijk plaats in de kantoren van het Zinneke Productiecentrum aan het Masuiplein – naast het Noordstation.

Zinneke is een vzw die voornamelijk wordt gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de gemeenschapscommissies – Cocof & VGC – en de 2 gemeenschappen (Fédération Wallonie Bruxelles & Vlaamse Gemeenschap). 

www.zinneke.be

Functie

Zinneke heeft een vacature voor de functie van Financieel en administratief verantwoordelijke. Kandidaten moeten vertrouwd zijn met de twee officiële talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een goede kennis hebben van de regionale en gemeenschapsinstellingen. De Financieel en administratief verantwoordelijke is belast met de begrotings- en financiële strategie van de vzw en met het toezicht op alle administratieve taken. Alle soorten profielen zijn welkom; ondersteuning is voorzien, alsook de mogelijkheid om zich aanvullend bij te scholen.

Financieel beheer:

 • De projectbegrotingen helpen opstellen en de algemene begroting voorbereiden
 • Werkbegrotingen opvolgen en de ontvangsten- en uitgavencontroles voorbereiden
 • De cashflow bijhouden en analyseren 
 • De factuurbetalingen beheren
 • Boekhoudkundige en analytische strategieën ontwikkelen
 • De afrekeningen van de verschillende projecten en de verantwoording van de subsidies voorbereiden
 • Het opstellen van balansen en resultatenrekeningen begeleiden
 • De benodigde stukken voor de audit door de externe accountant voorbereiden

Personeelsadministratie (team van ±14 personen):

 • Contracten opstellen en interactie met sociaal secretariaat opvolgen:
  • Prestatieformulieren bijhouden, controleren en doorsturen
  • Toezicht houden op het personeelsregister
  • Opvolgen van legale en extralegale vrije dagen, vakantiedagen, ziekteverzuim
 • Opvolgen van de betaling van de lonen
 • Het arbeidsreglement up-to-date houden
 • Contracten voor kunstenaars, technici en andere dienstverleners voorbereiden en begeleiden
 • De ontwikkelingen m.b.t. tijdelijke contracten, artiestenstatuten, etc. bijhouden

Andere:

 • Passende administratieve en financiële controlemethoden ontwikkelen 
 • De financiële aspecten van de subsidieaanvraagformulieren voorbereiden
 • De diverse meerjarige verzekeringen en beheersovereenkomsten opvolgen
 • De briefwisseling met de verschillende administratieve en financiële stakeholders opvolgen 

Profiel

Voor het uitvoeren van al deze taken dient de kandida.a.t.e over de volgende kwaliteiten te beschikken:

 • Scherp toezien op het correct klasseren van gegevens en documenten
 • Kunnen plannen, anticiperen en prioriteren
 • Belangstelling voor / nieuwsgierigheid naar het Belgische politiek-institutionele landschap
 • Vermogen om oplossingen te bieden die afgestemd zijn op een in alle opzichten complexe organisatie
 • Autonomie en teamgeest 

De kandida.a.t.e dient over de volgende vaardigheden te beschikken:

 • Een boekhoudplan kunnen lezen en begrijpen 
 • Basiskennis van en kunnen werken met spreadsheets (Excel, Numbers, ...) 
 • Een goede schrijfvaardigheid 

Deelname aan de verschillende evenementen en taken van het Zinneke-team is gewenst, voor zover er geen andere prioriteiten zijn.

Ons personeelsbeleid is gestoeld op diversiteit en gelijke kansen. We selecteren kandidaten op basis van hun kwalificaties, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, overtuigingen, handicap, nationaliteit, enz. 

Aanbod

 • Contracttype: Overeenkomst van onbepaalde duur
 • Maaltijdcheques
 • Werktijd: 38 uur per week (voltijds)

Geïnteresseerd?

Geïnteresseerden kunnen, uiterlijk tot 31 januari 2021, hun cv – eventueel met sollicitatiebrief – naar finadmin@zinneke.org sturen. 

Kandidaten die geselecteerd worden voor een eerste gesprek worden daarvan zo snel mogelijk telefonisch op de hoogte gebracht. Dat gesprek zal plaatsvinden tussen 1 en 5 februari. 

Het dienstverband gaat idealiter in op 1 maart 2021

Deadline: 31/01/2021
Artistieke & culturele sector Tewerkstelling