Vacature

Zinneke | 2 coördinatoren/coördinatrices voor de projecten in de wijken (GECO)

Zinneke zoekt voor haar coördinatieteam 2 coördinatoren/coördinatrices voor de projecten in de wijken.

Een projectcoördinator werkt in een team van vijf personen samen met tientallen collega’s. Hij of zij staat in voor de begeleiding en ontwikkeling van socio-artistieke projecten in al zijn aspecten (zie hieronder) Hij of zij doet dit van bij de eerste contacten tussen de partners en kunstenaars tot aan de Parade. 

Functieomschrijving
Coördinatie van de wijkprojecten  
• Op zoek gaan naar vaste samenwerkingen rond stedelijke sociale, culturele, artistieke, politieke en ruimtelijke uitdagingen en vraagstukken
• Onderzoeken, contacteren en het met elkaar in contact brengen van bewoners, organisaties, vereningingen, jeugdhuizen, scholen, comités, collectieven en kunstenaars
• De principes en de werkmethodes van het Zinneke-project uitleggen en verdedigen
• Ontmoetingen organiseren, uitwisseling en samenwerking bevorderen tussen heel uiteenlopende partners
• Het netwerk van partners en kustenaars coördineren, opvolgen en actief ondersteunen, begeleiden van de uitbouw van sociaal-artistieke creatiemethodes

Opvolging van de wijkprojecten
• Begeleiden en helpen zoeken naar oplossingen voor de financiële, logistieke, technische, materiële en infrastructurele noden voor de projecten. 

Algemene taken binnen het Zinneke team
• Deelnemen aan de reflectie rond en de ontwikkeling van het project van Zinneke in al zijn aspecten (stedelijke, sociale, culturele, artistieke, leefmilieu, politieke, e.d.)
• Meewerken aan het schrijven van de subsidiedossiers
• Deelnemen aan de organisatie en omkadering van de Parade
• Meewerken aan het schrijven van de evaluatie- en werkingsverslagen

Opmerking : Gedurende de laatste zes maanden voor de Parade (mei 2020), vraagt deze job vooral avond- en weekendwerk

Competenties
• Tweetalige functie NL-FR (begrijpen, spreken en schrijven)
• Goed kunnen werken in teamverband en met netwerken, met heel diverse personen
• Sterk zijn in het leiden van vergaderingen en het werken met groepen
• Grote luistervaardigheid hebben en grote groepen kunnen toespreken
• Analyses kunnen maken en samenvatten 
• Organisatietalent
• Initiatief nemen en goed georganiseerd zelfstandig kunnen werken 
• Interesse hebben voor artistieke creatiepraktijken en stedelijke problematieken
• Goed teksten kunnen schrijven
• Basiscomputerprogramma’s beheersen

Aanwervingsvoorwaarden
• GECO-functie, voltijds contract van onbepaalde duur
• Indiensttreding begin maart 2019
• In Brussel wonen en gedomicilieerd zijn is verplicht

Je kandidatuur indienen
Uiterste datum : donderdag 31 januari 2019 (voor middernacht) 
Formulier >>>

Aanwervingsprocedure 
- De schriftelijke test : op zaterdag 02 of maandag 04 februari, om 09h30 tot 13h30.
Antwoord na de test : op 08 februari
- Mondeling onderhoud : op 12 of 13 of 14 of 15 februari
- Laatste onderhoud : op woensdag 20 of donderdag 21 februari
Hebt u vragen ? 02 214 20 22 (vraag naar Alexandre Delft). 


Belangrijkste voorwaarden GECO : 

• Geen werk hebben of tewerkgesteld zijn op een GECO-mandaat (of in een gelijkgesteld tewerkstellingsprogramma) 
• En ingeschreven zijn als werkzoekende bij Actiris gedurende ten minste 6 maanden in het jaar voorafgaand aan de aanwerving of uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn (voor de personen ouder dan 40 jaar volstaat het om 1 dag uitkeringsgerechtigd volledig werkloos te zijn of leefloongerechtigd zijn) 
• En in één van de gemeenten wonen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Deadline: 31/01/2019