Oproep

Wiels | Open oproep 2025 | Belgische en in België gevestigde kunstenaars

Deze oproep staat open voor Belgische kunstenaars, of kunstenaars die ten minste 3 jaar in België wonen en/of werken. De voorgestelde residentieperiode bedraagt 6 maanden: van januari tot juni of van juli tot december 2025.


AANVRAAGPROCEDURE

De aanvragen dienen per e-mail opgestuurd worden met als onderwerp “Aanvraag voor Residentieprogramma 2025 – (uw naam)” naar: residency@wiels.org.

Bestanden die te groot zijn, kunnen worden gedeeld via een link die niet verloopt, bijvoorbeeld via Dropbox of Google Drive.

DEEL 1: ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

Het dossier moet bij voorkeur als één enkel PDF-bestand verstuurd worden en de volgende documenten bevatten, in de voorgeschreven volgorde:

A. AANVRAAGFORMULIER: download en vul het daartoe bestemde aanvraagformulier in.

B. CURRICULUM VITAE: met inbegrip van uw opleidings- en tentoonstellingsgeschiedenis.

C. WERKBESCHRIJVING: beschrijf uw werk in maximaal 250 woorden.

D. INTENTIEVERKLARING: beschrijf uw projecten en verwachtingen van de residentie in maximaal 250 woorden.

E. REFERENTIES: geef de naam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres van drie personen die een professionele positie kunnen innemen tegenover uw recente werk en artistieke ontwikkeling.

F. AFBEELDINGENLIJST: de afbeeldingenlijst moet genummerd zijn volgens dezelfde volgorde als de digitale afbeeldingen (zie DEEL 2). Vermeld de titel, datum, materialen, afmetingen en een korte beschrijving van het werk (maximaal 50 woorden per afbeelding of video).

DEEL 2: VISUELE DOCUMENTATIE

We vragen u om een selectie van maximaal 10 afbeeldingsbestanden en/of videolinks mee te sturen met uw aanvraag, in een resolutie die hoog genoeg is om in te zoomen op details.

Digitale bestanden kunnen per e-mail worden meegestuurd of worden opgenomen in de AFBEELDINGENLIJST als een downloadlink die niet verloopt (in tegenstelling tot WeTransfer) zoals via Dropbox, Google Drive, Vimeo, YouTube... Vergeet niet om eventuele vereiste wachtwoorden op te geven om toegang te krijgen tot de bestanden, indien van toepassing.

MAXIMUM 10 AFBEELDINGEN: Elk werk moet geïdentificeerd zijn met uw familienaam_voornaam en zijn nummer. Bijvoorbeeld: Smith_John01.

Digitaal formaat: JPG of PDF

VOOR VIDEO’S: Beeldmateriaal van 'bewegend' werk (time-based media, videokunst, kinetische kunst of performances) moet vermeld en toegankelijk gemaakt worden bij de AFBEELDINGENLIJST via een downloadlink die online blijft, ofwel op videosharing websites (zoals YouTube of Vimeo) of op file-hosting services (zoals Dropbox of Google Drive).

Als u vragen hebt over de aanvraag of het WIELS Residentieprogramma in het algemeen, contacteer dan: residency@wiels.org

Gelieve geen e-mails te sturen om te informeren naar de selectieresultaten. Verwittigingen zullen te zijner tijd worden verstuurd.

Meer info >>>

Deadline: 31/05/2024