Vacature

Vlaamse Gemeenschapscommissie | Deskundige werving en selectie (m/v/x)

De Vlaamse Gemeenschapscommissie zoekt een deskundige werving en selectie (m/v/x) voltijds contract van onbepaalde duur.

Organisatie

De VGC is de basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze staat open voor iedereen die hierbij aansluiting zoekt.

www.vgc.be

Functieomschrijving

Als deskundige ga je aan de slag binnen het team Wervingen van de directie Personeel en HRM.

Het opvolgen van wervingen en selecties is een belangrijk onderdeel van je takenpakket

 • Je bent de spilfiguur voor een efficiënt selectieproces, zowel voor tijdelijke als voor vaste functie-invullingen. Je maakt deel uit van selectiecommissies voor zeer diverse profielen.
 • Je bent het aanspreekpunt inzake rekrutering voor de verschillende organisatieonderdelen en staat in voor de opvolging van A tot Z:
  • Je biedt ondersteuning bij een functieomschrijving;
  • Je voorziet een gedegen cv-screening;
  •  Je voorziet feedback aan kandidaten;
  • Je beantwoordt vragen en problemen van interne personeelsleden en kandidaten.
 • Je bent mee betrokken bij diverse andere procedures (bijvoorbeeld certificering Elders Verworven Competenties).
 • Je werkt mee aan projecten binnen de directie Personeel en HRM

Profiel

 • Beschikken over een bachelordiploma of diploma van het hoger onderwijs van het korte type of een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type op het moment van de inschrijving, ofwel beschikken over een attest waaruit blijkt dat je beschikt over de niveaugebonden competenties van niveau B die buiten diploma zijn verworven, overeenkomstig artikel 2.2.6 rechtspositiebesluit
 • een blanco uittreksel uit het strafregister voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • aan de dienstplichtwetten voldoen;
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie

Aanbod

Naast een uitdagende functie in een dynamische omgeving biedt de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de functie van deskundige (B111) een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 21 060 EUR en 33 310 EUR (geïndexeerde maandwedde – ongehuwd – geen personen ten laste – 0 jaar anciënniteit: 2 409 EUR bruto en 1 750 EUR netto), aangevuld met de volgende voordelen:

 • abonnement woon-werkverkeer bij gebruik van het openbaar vervoer (NMBS en/of De Lijn), fietsvergoeding;
 • MIVB-abonnement
 • hospitalisatieverzekering
 • maaltijdcheques
 • verhuispremie als je naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verhuist
 • stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont
 • goede balans werk-privé: 35 vakantiedagen bij voltijdse tewerkstelling, flexibele werkuren, vrijaf tussen Kerst en Nieuwjaar, mogelijkheid tot telewerken

Geïnteresseerd?

Vul dan het standaard CV (terug te vinden op onze webiste) volledig en correct in en stuur het ten laatste op zondag 1 maart 2020 naar jobs.vgc@vgc.be met als onderwerp ‘kandidatuur deskundige werving en selectie’ met een kopie van het vereiste diploma.

De online registratie geldt als indieningsdatum. Het diploma dient onmiddellijk als bijlage toegevoegd te worden, zoniet is je kandidatuur ongeldig

Deadline: 01/03/2020
Artistieke & culturele sector Tewerkstelling