Oproep

Stad Brussel | Oproep : programmatie van Vaux-Hall

Ter aanvulling het programma van de « Vaux-Hall Summer» (al te laten starten op 1 juni), lanceert de Stad Brussel via de vzw Brufeest, een oproep voor een origineel artistiek concept voor de vrijdagavonden. Op 15 februari om 14u30 wordt op de site een informatievergadering georganiseerd.

De oproep is gericht aan alle operatoren die eraan wensen deel te nemen; meerdere operatoren kunnen ook beslissen om samen te werken in het kader van een bepaald project. Het doel bestaat erin om voor de inwoners een origineel, onverwacht en uniek cultuuraanbod in Brussel samen te stellen dat zich laat inspireren door de geest van de unieke site die de Vaux-Hall is. Het voorgestelde project moest zowel de eigenlijke artistieke programmering als de productie in verband met de geplande projecten en het onthaal van het publiek op de vrijdagavonden omvatten. De Stad Brussel van zijn kant staat in voor de productie met betrekking tot plaats, horeca en communicatie.

Je kan een projectvoorstel indienen tot en met 5 maart 2018.

Meer informatie hier >>>

Deadline: 05/03/2018
Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur