Oproep

Stad Brussel | Oproep voor een origineel artistiek concept voor Vaux-Hall Summer

Ter aanvulling van het aanbod aan de activiteiten van Vaux-Hall Summer (klassieke muziek, filmvertoningen, spellen, workshops voor kinderen, bals en dansinitiaties,...) richt de Stad Brussel zich naar kunstenaars en culturele operatoren met een oproep voor een origineel artistiek concept. Deadline: 31/01/2021.

[De oproep hieronder werd overgenomen van de website van Brussel.be >>>]


Vaux-Hall Summer

In 1913 werd in het Warandepark een amusementsplek in open lucht aangelegd. De plek kreeg een overdekte galerij met rotonde die in latwerkstructuur in Lodewijk XVI-stijl gebouwd is. Deze gevlochten architectuur is uniek in ons land en werd voor de “high society”feesten ontworpen nog voor het ontstaan van België. De term komt uit het Engels. Hij zou verwijzen naar het landhuis in de buurt van Londen dat in de 18de eeuw door een zekere Falkes de Breauté bewoond werd. Mettertijd werd de naam verbasterd van “Falke’s Hall” naar “Fox Hall” en dan “Vaux Hall”. Deze uitzonderlijke maar miskende “Vaux-Hall” was lang in ongebruik geraakt. Nu heeft de Stad Brussel ze gedurende vier jaar zorgvuldig gerestaureerd. 

Sinds 2017 heeft de Stad Brussel de oorspronkelijke functie van de Vaux-Hall terug in ere hersteld door er tijdens de zomerweekends cultuur- en familieprogramma’s aan te bieden onder de naam Vaux-Hall Summer. In 2021 wil de Stad haar zomerprogramma verderzetten met de organisatie van Vaux-Hall Summer vanaf de maand juni.

Oproep

Ter aanvulling van de activiteiten die ze op zaterdag en zondag (klassieke muziekconcerten, filmvoorstellingen, creatieve workshops voor kinderen, bals en dansinitiaties...) zal aanbieden, lanceert de Stad Brussel, via de vzw Brufête/ Brufeest die namens haar optreedt, een oproep tot het indienen van een origineel artistiek concept voor de vrijdagavonden. De oproep wordt gelanceerd aan alle uitbaters-organisatoren-initiatiefnemers die wensen deel te nemen (meerdere exploitanten kunnen hun krachten bundelen voor een gezamenlijk project). 

De doelstelling is de burger een origineel, onverwacht en ongezien cultureel aanbod aan te bieden, geïnspireerd door de sfeer van de unieke Vaux-Hall-site. 

Het gevraagde project omvat zowel de artistieke programmering zelf als de productie in verband met van de geprogrammeerde projecten en de ontvangst van het publiek op die vrijdagavonden, terwijl de Stad Brussel van haar kant de productie in verband met de locatie, het horeca-aanbod en de communicatie zal verzorgen. 

Geïnteresseerde projectleiders moeten een voorstel doen dat een origineel artistiek concept vormt en elke vrijdag tussen 18 juni en vrijdag 20 augustus 2021 gepresenteerd wordt over een periode van minimaal 4 uur tussen 18.00 en 23.00 uur. 

In de mate van het mogelijke dient de programmering rekening te houden met: 

  • de geschiedenis van de plaats, de omgeving en de ligging; 
  • het erfgoedkarakter van de plek;
  • de buurt en de daar geldende regels; 
  • de gebruikelijke voorwaarden om evenementen in de publieke ruimte te organiseren (beveiliging, uren…); 
  • de reeds voorziene culturele programmering en animatie in het park; 
  • de wens van de Stad Brussel om duurzame en toegankelijke evenementen aan te moedigen. 

De oproep tot het indienen van projecten heeft een budget van maximaal 39.600,00 EUR incl. BTW. De toegang tot de site en de activiteiten dienen gratis te zijn voor het publiek. Het staat de projecthouder vrij om aanvullende financiering te zoeken bij een externe partner, onder voorbehoud van goedkeuring door Brufête-Brufeest

Kandidatuur indienen

De kandidatuurdossiers moeten per e-mail (culture.secr@brucity.be) verstuurd worden naar de vzw Brufeest vóór 31 januari 2021.

Deadline: 31/01/2021
Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur Samenwerking