Vacature

VGC | Theatertechnicus (v/x/m)

De Vlaamse Gemeenschapscommissie zoekt een theatertechnicus (v/x/m) voor een voltijds contract van onbepaalde duur.


Organisatie

De VGC is de basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze staat open voor iedereen die hierbij aansluiting zoekt.

www.vgc.be/vacatures

Functieomschrijving

De VGC organiseert een functiespecifiek aanwervingsexamen voor:

− deskundige – theatertechnicus (niveau B) bij gemeenschapscentrum De Kroon (Sint-Agatha-Berchem), GC De Maalbeek (Etterbeek) en GC De Platoo (Koekelberg).

Als deskundige-theatertechnicus sta je in voor de (theater)technische uitvoering (klank/licht/podiumtechniek) en coördinatie van voorstellingen en allerhande activiteiten in meerdere gemeenschapscentra, in functie van de inhoudelijke programmatie.

Je rapporteert aan de centrumverantwoordelijken van de betrokken gemeenschapscentra.

Concreet werk je 60% van je tijd voor GC De kroon (Sint-Agatha-Berchem), 20% voor GC De Maalbeek (Etterbeek) en 20% voor GC De Platoo (Koekelberg).

Opdrachten

Je opdrachten op vlak van (theater)technische ondersteuning:

 • Je ondersteunt podiumactiviteiten op technisch/logistiek/organisatorisch vlak.
 • Je coördineert de opbouw van (theater)technische installaties, decors en tentoonstellingen.
 • Je bestudeert, bespreekt en bereidt de technische uitvoering van de voorstelling voor (zowel op het vlak van licht, geluid en decor) aan de hand van technische fiches.
 • Je bouwt de voorstelling op (technisch vlak) en breekt deze nadien af.
 • Je staat in voor de technische uitvoering van de voorstelling.
 • Je bedient de theatermechanica en geluids- of lichttafels tijdens (podium)activiteiten.
 • Je volgt een opleiding ‘werken met een hoogtewerker’ als je hiervoor nog geen attest hebt.
 • Je ontvangt en ondersteunt op technisch vlak receptieve organisaties, je volgt de technische fiches op van deze gezelschappen.
 • Je begeleidt gezelschappen die in residentie zijn maar ook locatieprojecten en festivals.

Het functiespecifiek aanwervingsexamen voor deskundige theatertechnicus (niveau B)

 • Je werkt goed samen met collega-podiumtechnici, decorbouwers, acteurs en regisseurs van (amateur)gezelschappen.
 • Je bent verantwoordelijk voor de organisatie en de opvolging van de geldende veiligheidsprocedures.
 • Je volgt de nieuwste ontwikkelingen en evoluties binnen je vakgebied en adviseert de leidinggevende bij de aankoop van duurzame nieuwe materialen.
 • Je leidt collega’s in de betrokken gemeenschapscentra op (werken met geluids- en andere technische installaties).
 • Je stuurt collega’s in de betrokken gemeenschapscentra aan om de theatertechnische planning rond te krijgen. Waar nodig zet je externe techniekers in.
 • Je beheert, controleert en onderhoudt het theatertechnisch en theatermechanisch (zaal- en laadplan) materiaal.
 • Je organiseert, voert onderhoud en herstellingen uit en zorgt voor de opslag van het materiaal met een focus op orde en duurzaam gebruik.
 • Je verzorgt de transporten van (theater)technisch en logistiek materiaal.

Inschakeling in de brede werking van de gemeenschapscentra:

 • Je helpt bij activiteiten (bv. overlegmomenten, evenementen …).
 • Je volgt het gebouwbeheer mee op.
 • Je hebt affiniteit met het hedendaagse theater-, dans- en muziekgebeuren.
 • Je stuurt mee de technisch assistenten aan voor de opbouw- en afbraakmomenten.
 • Je verricht geregeld avond- of weekendwerk.

Zie onze website www.vgc.be/vacatures voor meer informatie en alle gevraagde documenten.

Profiel

We verwelkomen je graag in deze selectie als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:

1. Dit is een selectie op niveau B. Daarom vragen we je om één van de volgende documenten toe te voegen aan je sollicitatie:

 • een bachelordiploma of diploma van het hoger onderwijs van het korte type;
 • een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type;
 • een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau A of B buiten een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.6 rechtspositiebesluit);
 • een academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma, uitgereikt door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs.

2. Verder moet je al je burgerlijke en politieke rechten kunnen uitoefenen. Dit bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen. Het uittreksel kan je aanvragen in de gemeente waar je woont.

3. Ten slotte moet je medisch in staat zijn om deze functie uit te oefenen.

Aanbod

Met deze voltijdse contractuele functie als deskundige bij de algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport - entiteit Gemeenschapscentra kom je terecht in een dynamische overheidsorganisatie. Wat wij doen en waar wij voor staan, vind je verder in deze informatiebundel.

Als organisatie investeren wij volop in onze medewerkers. Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen en kan dus volop je competenties verder verdiepen en uitbreiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd, die 12 maanden duurt. Tijdens deze periode evalueren we je driemaandelijks.

Verloningspakket

Als deskundige (met salarisschaal B111) verdien je een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 16 760 EUR en 24 460 EUR. Dit komt neer op een bruto-maandwedde van 2.409,57 EUR en een netto maandwedde van 1.750,33 EUR. Dit is de berekening als je ongehuwd bent, geen personen ten laste hebt en nog geen anciënniteit in je loopbaan hebt opgebouwd.

Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:

 • We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.
 • Je krijgt een MIVB-abonnement.
 • We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten.
 • Je ontvangt maaltijdcheques.
 • Verhuis je voor deze job naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan helpen we je met een verhuispremie.
 • Je krijgt een stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.
 • Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.
 • Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.
 • We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.

Geïnteresseerd?

Wil je je kandidatuur indienen? Vul dan het standaard cv volledig en correct in en stuur het ten laatste op zondag 16 mei 2021 naar jobs.vgc@vgc.be met als onderwerp ‘kandidatuur theatertechnicus’. Voeg ook een kopie van je diploma toe, of het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties buiten een diploma hebt verworven, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Anders is je kandidatuur helaas ongeldig.

Je kunt het standaard CV downloaden op onze website: www.vgc.be/vacatures/vacante-functies-bij-de-vgc.

De online registratie geldt als indieningsdatum.

Deadline: 16/05/2021
Artistieke & culturele sector Tewerkstelling