Subsidieaanvraag

VGC | Subsidieaanvragen voor jaarwerkingen

Ten laatste op 31 oktober (middernacht) ontvangt de administratie van de VGC subsidieaanvragen voor jaarwerkingen

Dit jaar kunnen éénjarige of tweejarige subsidies voor de periode 2020-2021 aangevraagd worden.

Het aanvraagdossier bevat een korte algemene inhoudelijke/artistieke toelichting en een financieel plan. In de aanvraag wordt ook verduidelijkt hoe samengewerkt wordt met andere Brusselse kunstenaars en kunstwerkingen - van het delen van kennis over spreiding tot (co)productie of andere elementen. Volgende beleidsaandachtspunten zijn eveneens van belang: 

- Ondersteuning van jonge, Brusselse kunstenaars, en van artistieke creatie via 

  • Het delen van ruimte 
  • Het delen van logistieke en administratieve lasten 
  • coaching 

- Innovatie op het vlak van 

  • Nieuwe vormen van samenwerking, tussen kunstenaars onderling, tussen kunstenaars en kunstinstellingen 
  • Artistiek experiment, Brussel als creatief laboratorium, met internationale ambities 

- De maatschappelijke rol van kunst via 

  • Kunsteducatieve werking met scholen, welzijnsinstellingen, verenigingen 
  • Sociaal-artistieke werking als hefboom voor een meer inclusieve samenleving
  • (super)diversiteit, als een spiegel van en voor Brussel, in aanbod én in bereik 

De aanvraag wordt ingediend op twee exemplaren (1 via mail op kunsten@vgc.be en 1 papieren exemplaar via post of tegen ontvangstbewijs). 

Subsidieaanvragers kunnen het reglement omtrent subsidieaanvragen voor kunstenorganisaties en de regeerverklaring 2019-2024 van het college raadplegen op de website van de vgc. 

Uitvoeringsbesluit kunsten VGC vanaf 2016
Verordening nr. 03/01

Deadline: 31/10/2019
Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur Samenwerking