Oproep

FW-B & VG | Projectoproep | Culturele samenwerking

De Franse en Vlaamse Gemeenschap lanceren een nieuwe projectoproep dat zich richt op partnerschappen tussen culturele actoren (kunstenaars en organisaties) van beide gemeenschappen. Deze eenmalige subsidie bedraagt tot 20 000 €/project. Deadline: 07/03.

[Bron: Cultuurculture >>>]


"Heb je een project op stapel staan met culturele spelers uit beide gemeenschappen? Wil je jouw werk bekender maken over de taalgrens en een nieuw publiek aanboren? Of wil je jouw bestaande samenwerking met een Franstalige culturele organisatie een nieuwe wending geven?  Lees dan hieronder of je voldoet aan de voorwaarden."

Wat? 

Het project is een culturele activiteit, ontworpen en ontwikkeld door ten minste één partner uit de Vlaamse Gemeenschap en één partner uit de Franse Gemeenschap. Meerdere partners uit beide gemeenschappen zijn zeker mogelijk!

Wie? 

De oproep staat open voor artiesten en/of culturele organisaties die professioneel actief zijn in de brede culturele sector. Je moet gevestigd zijn in het Nederlandse taalgebied, het Franse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

Wanneer? 

Het project vindt plaats tussen 1 september 2023 en 31 augustus 2024. Aanvragen moeten uiterlijk op 7 april 2023 om 18u online worden ingediend.

Hoeveel? 

Je kan tot 20.000 euro aanvragen, maar de subsidie mag nooit meer dan 60% van jouw begroting bedragen.

Selectiecriteria? 

De jury zal onder andere volgende zaken in acht nemen bij haar beoordeling:

  • De kwaliteit en het innovatief karakter van jouw project
  • De kwaliteit van jouw partnerschap en de prominente plaats van de culturele samenwerking en uitwisseling tussen de twee gemeenschappen
  • De spreiding van jouw project (fysiek en/of digitaal) in de twee gemeenschappen
  • De technische en financiële haalbaarheid van jouw project

Het volledige reglement lees je hier.
In deze bijlage bij het reglement vind je wat meer toelichting bij een aantal artikels van het reglement.

Bij de indiening via Jotform moet ook een begroting worden geüpload. We vragen om daarvoor gebruik te maken van dit Excelformulier.

Dien hier je aanvraag in >>>

Deadline: 07/03/2023
Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur Samenwerking