Oproep

Unites Stages | Oproep voor culturele spelers

Unites Stages is een initiatief dat uitgaat van verschillende Brusselse culturele actoren. Het doel van dit label is om zoveel mogelijk culturele spelers te verenigen die zich willen engageren voor een gastvrije migratiepolitiek, respect voor de mensenrechten en solidariteit. RAB/BKO roepen zoveel mogelijk culturele spelers op om deel te nemen aan dit initiatief!


De culturele sector zet zich in…


De gevechten in de Syrische stad Aleppo in december 2016 zijn maar een van de vele voorbeelden van zinloos geweld dat burgers in conflictzones bijzonder hard treft, zonder respect voor internationaal humanitair recht.

De culturele sector in België wil niet onverschillig blijven bij het tragische lot dat de inwoners van Aleppo heeft getroffen. We voelen diepe afschuw voor de onmacht van de internationale gemeenschap om dit soort massamoorden – in alle continenten - te voorkomen en ervoor te zorgen dat burgers kunnen vluchten naar veiligere oorden.

Om luid en klaar onze steun uit te spreken voor bedreigde burgers overal ter wereld, slachtoffers van geweld of van elke andere vorm van bedreiging, willen we als culturele wereld onze artistieke krachten bundelen en via onze verenigingen en ons publiek acties op touw zetten die echt iets kunnen veranderen.

Creatie van het label: “UNITED STAGES”

  • Wat is een “United Stage”?

Een “United Stage” is een podium voor iedereen die zijn steun wil uitdrukken voor een gastvrije migratiepolitiek, respect voor de mensenrechten en solidariteit.
De inzet van de verschillende “United Stages” varieert naargelang de betrokken kunstenaars en deelnemers maar ook naargelang de actualiteit en de locatie.
Dit label kan worden aangewend door partners uit de culturele wereld en het verenigingsleven als solidair antwoord op een internationale crisissituatie waardoor burgers gevaar lopen.
Het label is onafhankelijk en niet gelieerd aan politieke, filosofische of religieuze instellingen.
Andere partners kunnen dit label gebruiken als ze de waarden en de filosofie achter dit label delen en alle voorwaarden die in dit charter zijn opgenomen.
Als dat niet het geval is dan hebben de partners het recht om het gebruik van dit label te weigeren.

  • Duur van het label

Het huidige charter gaat in van zodra alle betrokken partners er hun handtekening hebben ondergezet en eindigt op 30/06/2018.

Een voorlopige evaluatie van het label door alle partners zal halverwege die termijn gebeuren, op 31/12/2017 en een definitieve evaluatie op 30/06/2018. Na deze datum kan het charter gewijzigd of aangepast worden. Als er een wijziging wordt doorgevoerd, dan moet een nieuw charter worden ondertekend door alle partners.

  • Waartoe verbinden de “United Stages” zich?

Elk podium dat zich verbindt aan het label probeert de volgende voorwaarden zo goed mogelijk in te vullen:

  1. Fondsenwerving op touw zetten bij zijn/haar publiek (als de organisatie dat toelaat)
  2. Acties opzetten die 3 groepen ten goede komen: asielzoekers en vluchtelingen, mensen zonder papieren en nieuwkomers.
  3. Acties organiseren die zijn/haar publiek sensibiliseren voor onderwerpen als vreemdelingenrecht, diversiteit en respect voor de andere.

Het charter (momenteel enkel in het Frans beschikbaar) en alle bijkomende informatie kunnen opgevraagd worden bij Monica Gomes (Balsamine) via monica.gomes@balsamine.be of telefonisch op 02/732.96.18.

United Stages is : Action Sud CCR, Choux de Bruxelles, Globe Aroma, Kaaitheater, La Bellone, La Vénerie, La Tentation, Le Boson, Les Midis de la poésie, MET-X, Passa Porta, Théâtre de l’Ancre, Théâtre la Balsamine, Théâtre Océan Nord, Théâtre Varia, Théâtre 140 )
- Brice Cannavo, Sabine Durand, Patrick Masset TJ1, Marie-Hélène Rabier

Beleid