Vacature

United Stages | Verantwoordelijke communicatie en algemene coördinatie (x/v/m)

United Stages zoekt een verantwoordelijke communicatie en algemene coördinatie (x/v/m) voor een deeltijds contract van onbepaalde duur.

Organisatie

In 2017 werd het label UNITED STAGES opgericht door een groep culturele spelers die zich wilden engageren voor mensen in erg kwetsbare economische, sociale of juridische situaties. Sindsdien smeedden de ongeveer vijftig betrokken instellingen sterke vertrouwens- en samenwerkingsbanden met organisaties in het veld. Deze sectoroverschrijdende solidariteit blijft niet beperkt tot humanitaire acties: er wordt gestreefd naar een echte ontmoeting tussen het sociale en het culturele, waarbij de specifieke eigenschappen van beide sectoren de gemeenschappelijke strijd voor sociale rechtvaardigheid en democratie versterken. 

Algemene doelstellingen:

 • Een platform zijn waar sociale en culturele spelers elkaar kunnen ontmoeten; een bevoorrechte vertegenwoordiger zijn van deze socio-culturele band. De gemeenschappelijke waarden van tolerantie, respect, gastvrijheid en de afwijzing van alle vormen van xenofobie, discriminatie en uitsluiting herbevestigen;
 • Concrete steun bieden aan verenigingen in het veld (bewustmaking van het publiek, ondersteuning, beheer van fondsenwerving, informeren over de noden en eisen in de culturele sector);
 • De leden van het label begeleiden in hun voorbeeldfunctie op vlak van inclusiviteit van het publiek en respect voor diversiteit (onthaal, programmering, toegang tot besluitvormingsorganen) en tegelijkertijd een rigoureus proces van zelfanalyse opstarten binnen de culturele sector, zowel op vlak van praktijken als ideeën;
 • De betrokkenheid, het debat en de uitwisseling van ideeën voeden tussen de leden door middel van bijdragen van academici en veldwerkers

Functie

In samenwerking met de verschillende geassocieerde partners en leden van het label, en onder toezicht van de directrice van La Vénerie, zal de verantwoordelijke communicatie en algemene coördinatie het dagelijks beheer van het label op zich nemen en diens actievermogen versterken. 

Coördinatie van het netwerk:

 • Organisatie van activiteiten voor het netwerk, mobilisering van de leden;
 • Zoektocht naar nieuwe leden;
 • Deelname aan activiteiten van de leden (solidariteitsavonden, debatten, relevante voorstellingen);
 • Opstelling en opvolging van en deelname aan de geplande werven;
 • Uitvoering van secretariaatswerk (organisatie van vergaderingen, opstelling van de agenda en notulen…) 

Administratie:

 • Opvolging en indiening van subsidieaanvragen;
 • Conformering van de administratie (ondertekening van het charter);
 • Structurering en specifiëring van eenieders voorrechten, verderzetting van de reeds begonnen werkzaamheden inzake bestuur (raad van bestuur, werven, operationele coördinatie)

Communicatie:

 • Actualisering van de bestaande communicatietools: affiches, brochures, …; 
 • Opstelling van aanvullende communicatiekanalen: website, sensibiliseringsvideo’s, …;
 • Community management;
 • Update van het communicatieplan en gids voor goede praktijken;
 • Persrelaties 

Ondersteuning verenigingen: 

 • Deelname aan platforms en acties van eerstelijnsspelers; dit jaar ligt de nadruk op het ondersteunen van het Syndicat des Immenses >>> [FR];
 • Identificatie van relevante spelers en uitdagingen voor het label;
 • Betrekking van de leden bij de web-app survivinginbrussels.be voor dak- en thuislozen: mobilisering van de leden rond dit project, verzameling van data;
 • Samenwerking met ervaringsdeskundigen aangaande diversiteit(en) in culturele praktijken in het kader van de groep “Diversiteit en inclusie” (onthaal, programmering, redactioneel beleid, HR);
 • Alert blijven, luisteren naar en reageren op nieuws uit sociale hoek;
 • Opstelling van een gids voor goede ondersteuningspraktijken (fondsenwerving, solidariteitsevenementen, materiële ondersteuningsacties, sectorale acties) 

Evenementen:

 • Programmering van collectieve evenementen: concept, verwoording van ideeën, debatopstelling, sprekers;
 • Interne en externe communicatie: mobilisatie van aangesloten kunstenaars en verenigingen,
 • Coördinatie van evenementen (planning, aanvraag toestemmingen, budgetbeheer) 

Diversiteit en culturele rechten:

 • Deelname aan de werkgroep onder leiding van Bruxeo;
 • Bijdragen aan het opstellen van een diversiteitsdiagnose van de Belgische culturele sector;
 • Productiewerk, ondersteuning van de uitwerking van dit project.
 • Follow-up met culturele instellingen die betrokken zijn bij de ondersteuning;

Profiel

 • Zich houden aan de waarden die worden verdedigd door het label en de partnerverenigingen;
 • Vloeiend in het Frans en het Nederlands;
 • Goede kennis van het Belgische verenigings- en cultuurlandschap;
 • Dynamisch, enthousiast en ondernemend;
 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden, een uitstekende spelling en beheersing van verschillende registers, afhankelijk van de media en het publiek;
 • Goede beheersing van IT-tools, Office, Adobe, Wordpress, community management;
 • Relationele vaardigheden en gevoel voor teamwork;
 • Nauwkeurig, autonoom, polyvalent en proactief;
 • Goed voorkomen en stiptheid

Aanbod

 • Werkregime : 19u/week
 • Type contract: Onbepaalde duur
 • Salaris : volgens de legale CP 329.02-barema, schaal 4.1
 • Begin contract: 2 november 2020

Geïnteresseerd?

stuur je CV en motivatiebrief per e-mail  naar Louise Martin Loustalot, huidig labelcoördinatrice: unitedstages.belgium@gmail.com (Onderwerp: Rekrutering coördinatie UNITED STAGES)

De sollicitatiegesprekken vinden plaats tussen 12 en 23 oktober. 

Deadline: 04/10/2020
Artistieke & culturele sector Publiekswerking Samenwerking Tewerkstelling