Oproep

Europese Commissie | Projectoproep : New European Bauhaus Festival

In april 2024 organiseert de Europese Commissie de tweede editie van het New European Bauhaus Festival en jij kunt daar deel van uitmaken! Schrijf je voor 15 september 2023 in voor een van de vier oproepen.


Wat ? Het Festival brengt mensen van alle richtingen samen om te debatteren en zo onze toekomst vorm te geven. Een toekomst die duurzaam, inclusief en mooi zal zijn. In 2024 richt het festival zich op het thema 'Middelen voor iedereen', waarbij subthema's als huisvesting en leefomgeving, land en water, mode en welzijn in het licht van de veranderende omgeving worden onderzocht. Deze inclusieve en humane benadering is erop gericht om mensen te inspireren tot het maken van duurzame keuzes.

Het festival omvat vier belangrijke pijlers:

  • Forum : een platform voor boeiende discussies en de uitwisseling van ideeën over het Nieuwe Europese Bauhaus. 
  • Fair : een laboratorium en tentoonstelling met projecten en prototypes die aansluiten bij de kernwaarden van het New European Bauhaus. 
  • Fest : een feest dat cultuur, kunst en gezelligheid verenigt, dat dient als een moment van collectieve vreugde, waarbij de vrijheid van meningsuiting wordt geëerd en radicale, innovatieve en baanbrekende ideeën en visies worden omarmd. 
  • Satellietevenementen : evenementen en initiatieven die onafhankelijk in Brussel en daarbuiten worden georganiseerd en waarvan de kernactiviteiten aansluiten bij de waarden van het New European Bauhaus.

Waar en wanneer ? Het festival vindt plaats op 18-20 april 2024. De kernactiviteiten vinden plaats in Brussel met satellietevenementen elders in Europa en de wereld. 

Meer info >>> in het Engels


Deadline: 15/09/2023
Energie & duurzaamheid