Oproep

Statiegeldalliantie | Call to action

De afgelopen 1,5 jaar hebben de 932 organisaties, bedrijven en lokale overheden die zijn aangesloten bij de Statiegeldalliantie hun stem laten horen voor statiegeld. Mede daardoor staat statiegeld in zowel België als Nederland nu hoog op de politieke agenda en zijn er stappen in de goede richting gezet. Toch is vooralsnog geen gehoor gegeven aan de vraag van de Statiegeldalliantie om definitief statiegeld op álle PET-flessen en blikjes in te voeren. Daarom blijft er noodzaak om deze oproep te versterken.

Call to action

Met de kaap van 1.000 partners in zicht, doet de Statiegeldalliantie nu een oproep om die mijlpaal nog vóór 1 september 2019 te halen. Op dit moment zijn de nieuwe regeringen van Vlaanderen en Wallonië nog aan het onderhandelen over hun regeerakkoorden. Het nieuws van 1.000 alliantiepartners deze zomer kan de uitkomst van die onderhandelingen positief beïnvloeden.

Overtuig deze zomer één organisatie, bedrijf of lokale overheid om zich aan te melden bij de Statiegeldalliantie via www.statiegeldalliantie.org!

Update politieke situatie België

De Brusselse regering van PS, Ecolo, Défi, Groen, Open VLD en one.brussels (SP.A) is de eerste nieuwe gewestregering en verklaarde 18 juli in haar regeerakkoord dat ze een statiegeldsysteem zal invoeren op plastic flesjes én blikjes. (pagina 105 van het regeerakkoord). Dat maakt Brussel het eerste gewest dat kiest voor de invoering van statiegeld op flesjes en blikjes! Het is mogelijk voor Brussel om als enige gewest statiegeld in te voeren, maar we hopen natuurlijk dat de aankomende regeringen van Vlaanderen en Wallonië het goede voorbeeld van Brussel besluiten te volgen. Dit hebben we eerder gezien in het Verenigd Koninkrijk, waar de regio Schotland als eerste besloot tot invoering van statiegeld, wat nu de regio Engeland heeft gemotiveerd om ook stappen richting statiegeld te maken. We zijn daarom benieuwd welk (positief) effect dit Brusselse besluit heeft op Vlaanderen, Wallonië, en misschien zelfs Nederland, waar nog altijd niet besloten is tot de invoering van statiegeld.

Update politieke situatie Nederland

Op 10 maart 2018 besloot de Nederlandse regering het bedrijfsleven twee jaar de tijd te geven om beter te gaan recyclen en het aantal flesjes in het zwerfafval met 70-90% te verminderen. Lukt dan niet, dan komt er vanaf 2021 statiegeld op plastic flesjes. De statiegeld concept-regelgeving is ondertussen opgesteld. Blikjes worden buiten deze regelgeving gehouden omdat de regering plasticvervuiling als een urgenter probleem ziet dan vervuiling veroorzaakt door blikjes. De staatssecretaris hield vast aan dit besluit, zelfs na de onthulling dat er ook in blikjes plastic zit. De regeringspartij CDA lijkt ondertussen meer dan voorheen open te staan voor statiegeld.

Bedankt voor uw steun voor statiegeld!

Deadline: 01/09/2019
Duurzaamheid Samenwerking