Oproep

Stad Brussel | Projectoproep | Stadsmakers 2023

De Stad Brussel lanceert "Stadsmakers 2023", een oproep voor Nederlandstalige projecten rond ontmoeting, verrassende partnerschappen en maatschappelijke relevantie. Deadline: 16 december 2022.

[Deze oproep is afkomstig van de website van de Stad Brussel >>>]


"De projectoproep wordt jaarlijks gelanceerd binnen het lokaal cultuurbeleidsplan  Horizon 2020-25 (PDF, 6.13 MB). Hierin liggen de doelstellingen verankerd van het Nederlandstalig cultuurbeleid voor de periode 2020-2025. Elk jaar worden er doelstellingen uit het lokaal cultuurbeleidsplan gehaald en naar voor geschoven in de projectoproep. Projecten die voldoen aan de doelstellingen en de selectiecriteria komen in aanmerking voor een subsidie."

Wat?

Binnen deze projectoproep vallen alle mogelijke artistieke en culturele vormen en uitingen.

Wie?

Iedereen kan deelnemen aan deze projectoproep (individu, collectief, vereniging).

Waar?

De ingediende projecten vinden plaats op het grondgebied van de stad Brussel.

Hoeveel?

Een project ontvangt minimaal 250 euro en maximaal 7.500 euro.

Meer info?

Externe site Projectoproep Stadsmakers 2023

Deadline: 16/12/2022
Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur Samenwerking Stadsontwikkeling