Oproep

Stad Brussel | Projectoproep Nederlandstalige aangelegenheden | Stadsmakers '24

Het lokaal cultuurbeleid is een weerspiegeling van wat er in de stad en haar wijken leeft. Met STADSMAKERS, de projectoproep van Nederlandstalige aangelegenheden, wil Stad Brussel daar zijn schouders onder zetten. Cultuur bestaat omdat er een publiek en een plek voor is. Inspelen op wat er broeit in de stad en voelen wat er leeft bij de inwoners, daar draait het om.


Concreet

De projectoproep wordt jaarlijks gelanceerd binnen het lokaal cultuurbeleidsplan van de Stad Brussel. In Horizon 2020-25 liggen de doelstellingen verankerd van het Nederlandstalig cultuurbeleid voor de periode 2020 – 2025. Elk jaar worden er doelstellingen uit het lokaal cultuurbeleidsplan gehaald en naar voor geschoven in de projectoproep. Projecten die voldoen aan de doelstellingen en de selectiecriteria komen in aanmerking voor een subsidie.

Wie? Iedereen kan deelnemen aan deze projectoproep. Je kan reageren als individu, collectief, vereniging.

Wat? Binnen deze projectoproep vallen alle mogelijke artistieke en culturele vormen en uitingen.

Waar? De ingediende projecten vinden plaats op het administratieve grondgebied van de stad Brussel.

Hoeveel? Een project ontvangt minimum 250 EUR en maximaal 7.500 EUR.

Hoe? Drie thema’s staan centraal in Horizon 20-25: ontmoeting, verrassende partnerschappen en maatschappelijke relevantie. Uit het cultuurbeleidsplan hebben we bijhorende inzichten, acties en horizonten geselecteerd.  Samen vormen ze de doelstellingen van deze projectoproep. Om financieel ondersteund te worden, moet het project beantwoorden aan minstens één van de onderstaande doelstellingen.

Doelstelling

1. Ontmoeting

Ontmoetingen creëren. Mensen uit hun huizen en hun comfortzones lokken. Ervoor zorgen dat Brussel geen steriele optelsom is van gemeenschappen en nationaliteiten, maar een veelkleurig levend geheel aan vriendschappen, geïnteresseerde kennissen en geëngageerde buren. Geen afgebakende hokjes maar allemaal lijntjes die in elkaar overlopen en knoopjes leggen. Het is niet de eerste keer dat we in een cultuurbeleidsplan de doelstelling lezen om muren neer te halen en mensen met elkaar in contact te brengen. Heel wat Brusselaars slagen erin om in deze grootstad een hecht en gevarieerd netwerk aan contacten uit te bouwen. Cultuur kan mensen helpen zichzelf te ontplooien. Door onszelf en de wereld die ons omringt beter te vatten, krijgen we er meer grip op.

Jouw project

 • Kenmerkt zich door flexibiliteit en overleg
 • maakt op een vernieuwende manier gebruik van de openbare ruimte, met de nodige aandacht voor het bewaken van de leefbaarheid voor de betrokken buurt;
 • ontdekt en legt bloot wat er leeft in de wijk;
 • speelt in op de kansen die onbenutte (publieke en private ) infrastructuur te bieden hebben en nieuwe kansen creëren voor ontmoeting;

2. Verrassende partnerschappen

We staan complex loos in de stad. Het is zoals met relaties: je moet jezelf graag zien voor je een ander graag kan zien. We zijn ons bewust van wat we te bieden hebben aan de stad. Net daarom zijn we in staat om de meest uiteenlopende samenwerkingen aan te gaan die ons uitdagen en naar nieuwe hoogtes duwen. We benaderen verschillende talen net als verbindende factoren in plaats van als onderscheid tussen groepen. We delen elkaars ruimte en publiek. In de programmatie plaatsen we witruimte om in te spelen op ad-hocnoden uit de omgeving.

Jouw project

 • speelt in op de ad-hocnoden van de omgeving;
 • gaat in zijn zoektocht naar partners een stap verder dan de usual suspects;
 • is een relevante en gelijkwaardige samenwerking waarbij de wederzijdse interesse tussen de partners oprecht is.

3. Maatschappelijke relevantie

Inspelen in op de actuele noden en thema’s.

Jouw project

 • geeft een stem aan wie zelden gehoord wordt;
 • werkt drempelverlagend;
 • staat voor "practice what you preach". Of het nu gaat om duurzaamheid, klimaat of diversiteit.

4. Border Buda

We hebben speciale aandacht voor projecten die ingediend worden voor het bovenlokale cultuurproject Border Buda en het erfgoedverhaal vanaf de tweede industriële revolutie in Haren Buda, de impact op Haren van deze dagelijkse volkstoestroom.  

Neem snel – in oktober '23, ten laatste november '23 -contact op met de cultuurbeleidscoördinator! 

III. Selectiecriteria

Elke aanvraag dient online ingediend worden uiterlijk op 31 december '23. De dossiers zullen geanalyseerd worden op basis van de volgende selectiecriteria:

 • het project speelt in op één of meerdere van de hierboven omschreven doelstellingen;
 • de mate waarin het project de filosofie en visie van het lokaal cultuurbeleidsplan begrijpt en weerspiegelt;
 • de mate waarin het project inspeelt op de actualiteit en maatschappelijke tendensen verwerkt en/of in vraag stelt;
 • de mate waarin je verrassende samenwerkingen aangaat.

IV. Begeleiding of vragen?

Heb je hulp nodig bij het invullen van deze projectoproep. Een eenvoudige vraag? Begeleiding bij het invullen van deze Stadsmaker? Neem contact op met de cultuurbeleidscoördinator. Wacht niet tot de deadline bijna verstreken is. Maak tijdig je afspraak. Stel je vraag in oktober of november '23.

Lees het cultuurbeleidsplan - Horizon 2020-25 voor meer achtergrondinformatie.

Deadline: 31/12/2023