Oproep

MSI zoekt tijdelijke gebruikers voor gebouwen in de Manchesterstraat 17-19

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) heeft een oproep tot interesse gepubliceerd voor projecten die zich tijdelijk willen vestigen in bijna 3.000 m2 in de Manchesterstraat 17-19 in 1080 Sint-Jans-Molenbeek, in de aanloop naar de toekomstige artistieke en creatieve pool.

[Dit artikel werd overgenomen van de website van MSI >>>]


"De gebouwen in de Manchesterstraat 13-15 en 17-19 zijn op termijn bestemd voor culturele, artistieke en creatieve producties >>> en aanverwante voorzieningen (zoals kantoren, polyvalente zaal en kunstenaarsresidenties). Dit is een van de prioritaire dossiers die financiering krijgen via het stadsvernieuwingscontract Heyvaert-Poincaré (SVC 5) dat de regering goedkeurde in december 2017. In april 2020 besloot de regering om het gebruik van de Manchesterstraat 13-15 door de vzw Recyclart te verlengen >>>, omdat de activiteiten van de vzw aansluiten op de toekomstige pool die het gewest er wil ontwikkelen.

De MSI treedt hier op als gedelegeerd opdrachtgever om het project te coördineren en besloot om de periode voorafgaand aan de definitieve werken aan de artistieke en creatieve pool (rond midden 2023) te benutten om een deel van de gebouwen in de Manchesterstraat 17-19 tijdelijk ter beschikking te stellen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de eigenaar, namelijk de GOB-Directie Facilities, de gemeente Molenbeek en de huidige gebruiker, de vzw Décoratelier. Binnen het relanceplan dat de gewestregering in 2020 goedkeurde om het hoofd te bieden aan de coronapandemie is budget vrijgemaakt om de werken uit te voeren die nodig zijn om de gebouwen conform te maken voor dit tijdelijke gebruik.

Voorproefje van het definitieve project

Met deze oproep tot interesse wil de MSI een tijdelijke experimentruimte ontwikkelen in de aanloop naar de pool voor culturele, artistieke en creatieve producties die het Brussels Gewest ambieert. Het moet een coherent, tijdelijk project zijn, waarin de diverse projecten in synergie samenwerken en niet op een autonome manier, bestaande uit diverse productieateliers voor beroepen in de culturele en creatieve sector. De ruimtes worden casco verhuurd, maar voorzien van het nodige comfort om te werken (verwarming en sanitair). De oproep gaat over een deel van de verdiepingen van twee gebouwen aan de binnenkant van het stratenblok, aan het einde van de binnenplaats van de Manchesterstraat 17-19, voor een totale oppervlakte van bijna 3.000 m², verdeeld over een aantal verdiepingen. Binnen de mate van het mogelijke zal elk project een eigen verdieping krijgen, maar het is ook mogelijk om een verdieping te delen met meerdere projecten indien de partners mogelijkheden zien om een ruimte te delen.

Selectieprocedure

De uiterste indieningsdatum van de dossiers is 30 april 2021 om 11 uur.
De oproep tot interesse met alle informatie over de procedure is hier >>> beschikbaar.

De projectleiders kunnen vanaf nu hun dossier indienen volgens de voorwaarden van de oproep. De kandidaten worden beoordeeld door een selectiecomité bestaande uit vertegenwoordigers van de MSI, GOB-Directie Facilities, gemeente Molenbeek en Décoratelier. De selectiecriteria van de oproep gaan over elementen als: het potentieel als voorloper van de toekomstige pool voor culturele, artistieke en creatieve producties; de toegevoegde waarde voor de wijk en zijn inwoners; het vermogen om de visie en de ambities van het gewest voor deze site te integreren; het vermogen om zich te integreren in een globaal project met andere gebruikers; het vermogen om voor de gemeenschap te investeren in het beheer van het gebouw; het vermogen om een grotere uitstraling te hebben; de compatibiliteit ten opzichte van de site (geschiedenis, ruimtes, beperkingen, bewoners) en de andere toekomstige gebruikers; de technische, financiële en administratieve haalbaarheid; de kwaliteit van het team.

De geselecteerde projectleiders moeten zich houden aan een aantal principes, zoals: de ondertekening van een overeenkomst voor tijdelijk gebruik; de betaling van huur en een bijdrage in de kosten van de site; de verplichting om de site te verlaten aan het einde van de termijn; de eigen financiering van de nodige investeringen in het project en de bijbehorende kosten; naleving van de reglementen en verkrijgen van alle nodige toestemmingen; verzekerd zijn, enz.

Meer info hier >>>

Deadline: 30/04/2021
Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur Stadsontwikkeling