Steun

Gemeente Schaarbeek | Steunplan voor de cultuursector

De gemeente Schaarbeek lanceert een steunplan voor de cultuursector, als aanvulling op de steunmaatregelen van de federale overheid, de gemeenschappen en het gewest. Zowel kunstenaars en werknemers uit de cultuursector als culturele spelers kunnen er beroep op doen.

€ 80.000 voor kunstenaars en werknemers uit de cultuursector

De prioriteit gaat naar kunstenaars en beroepsbeoefenaars die in de gemeente wonen, kunstenaars en beroepsbeoefenaars die voor de geannuleerde activiteiten al geprogrammeerd waren, kunstenaars en beroepsbeoefenaars van wie de activiteiten vanwege de coronacrisis zijn stopgezet en kunstenaars in moeilijkheden.

Het gaat echter niet om een systeem van rechtstreekse steun aan kunstenaars en beroepsbeoefenaars uit de cultuursector maar veeleer om een cultureel en artistiek programma van de Frans- en Nederlandstalige cultuurdiensten die een beroep zullen doen op kunstenaars.

Hoe verloopt de procedure?

Kunstenaars kunnen hun aanvraag indienen via het e-mailadres nederlandse.cultuur@schaarbeek.irisnet.be. Afhankelijk van de programmamogelijkheden wordt er gevolg gegeven aan de aanvraag.

€ 50.000 voor culturele spelers

Dit deel van het plan is bestemd voor alle verenigingen (theatergezelschappen, theaterzalen, kunstencentra, centra voor expressie en creativiteit, repetitiezalen, uitgeverijen, ...) die op het grondgebied van de gemeente gevestigd zijn en schade hebben geleden door de lockdownmaatregelen.

Het gaat om rechtstreekse steun waarvan het bedrag per dossier kan verschillen, afhankelijk van de situatie en de geleden schade. De dossiers zullen per geval worden geanalyseerd en de maatregelen zullen in overleg worden genomen om zo goed mogelijk op elke specifieke situatie in te spelen.

Hoe verloopt de procedure?

Aanvragen en actievoorstellen dienen ingediend te worden bij het kabinet van mevrouw Haddioui via kabinet.haddioui@schaarbeek.be.

Afhankelijk van de taal van de aanvrager wordt het dossier opgevolgd door het schepenkabinet van Franstalige cultuur of het schepenkabinet van Nederlandstalige cultuur.

In overleg met het gemeentebestuur wordt er werk gemaakt van een overeenkomst waarin de vastgestelde doelstellingen worden opgenomen. Die overeenkomst moet door de gemeenteraad worden goedgekeurd.

De bedragen zullen beschikbaar zijn na de stemming van de gemeentebegroting en de goedkeuring door de toezichthoudende overheid. Dat zal minstens tot september 2020 duren.

€ 25.550 voor het 'We Need You Festival'

Het 'We Need You Festival' (website >>>) is een initiatief van het cultureel centrum, met steun van de gemeente. Het festival wil de Schaarbeekse kunstenaars tijdens de coronacrisis ondersteunen en hen de mogelijkheid geven om hun kunst aan de wereld te tonen. Het 'We Need You Festival' vindt de hele zomer plaats, tot half september.

De werken die bij de kunstenaars besteld worden, zullen uiteindelijk het straatbeeld van Schaarbeek opfleuren. Verder wordt er ook gewerkt met postkaarten die een poëtisch, origineel en atypisch beeld geven van onze vakantie die er door de coronacrisis danig anders uitziet. Tot slot wil de gemeente de straten en pleinen in Schaarbeek tot leven brengen met dans, theater, muziek, circus en poëzie.

€ 34.000 voor de cultuurmandjes

Deze maatregel is bedoeld om het herstel te ondersteunen. De maatregel wordt momenteel uitgewerkt en dient om de kunstenaars en culturele actoren te ondersteunen.

Meer informatie: Dienst Nederlandstalige cultuur nederlandse.cultuur@schaarbeek.irisnet.be

Artistieke & culturele sector Beleid Culturele infrastructuur Samenwerking Covid-19