Oproep

MSI | Op zoek naar team voor ontwerp nieuwe culturele hotspot in Molenbeek

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) zoekt een multidisciplinair team dat het project zal ontwerpen voor de vernieuwing/herontwikkeling van gebouwen in Sint-Jans-Molenbeek, met voorzieningen voor culturele, artistieke en creatieve producties.


[Deze oproep werd overgenomen van de website van MSI, hier >>>]

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) publiceerde een Europese openbare aanbesteding voor de aanstelling van het multidisciplinair team dat het project zal ontwerpen voor de vernieuwing/herontwikkeling van de gebouwen in de Manchesterstraat 13-15 en 17-19 in 1080 Sint-Jans-Molenbeek. Hier komen voorzieningen voor culturele, artistieke en creatieve producties, evenals aanverwante voorzieningen (kantoren, polyvalente zaal, kunstenaarsresidenties, …).

Dit project voor een nieuw centrum voor culturele, artistieke en creatieve producties is een van de prioritaire projecten die worden gefinancierd binnen het Stadsvernieuwingscontract ‘Heyvaert-Poincaré’, dat de regering in december 2017 goedkeurde. Er wordt bijna 14 miljoen euro geïnvesteerd in dit project, dat een regionale uitstraling heeft.

De uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelname aan de eerste fase van de aanbesteding is vastgelegd op 9 november 2020 om 11 uur.

De overheidsopdracht is beschikbaar op www.publicprocurement.be.

Deadline: 09/11/2020
Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur Stadsontwikkeling