Oproep

SARC | Oproep voor onafhankelijke deskundigen

De Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) wordt in 2020 opnieuw samengesteld en is hiervoor op zoek naar onafhankelijke deskundigen.

[Update: de deadline voor deze oproep werd verlengd tot 15/06/2020.]

Organisatie

De SARC is de strategische adviesraad voor het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld en onafhankelijke deskundigen treden er in de Algemene Raad of in een van de vier sectorraden in overleg met elkaar over het cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid in de brede zin van het woord. De adviezen en studies die voortkomen uit dit overleg worden bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement.

Meer info over de raad >>>

Zich kandidaat stellen

Wie zich kandidaat wil stellen als onafhankelijke deskundige, vult uiterlijk op 15 juni 2020 het inschrijvingsformulier in met een gemotiveerde kandidatuur, vermelding van de gewenste (sector)raad, en een uitgebreid curriculum vitae. 

Voor meer informatie over de oproep, benoemingsprocedure en wie zich kandidaat kan stellen, zie onderstaande links. Hier vindt u ook informatie over hoe u deze oproep zelf in uw netwerk kunt verspreiden. De oproep voor vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld voor de SARC gebeurt op een later moment. De betrokken organisaties worden daarvan op de hoogte gesteld.

Deadline: 15/06/2020
Artistieke & culturele sector Beleid Culturele infrastructuur