Oproep

Prométhéa | Projectoproep : Akcess-prijs 2021

Het Akcess-collectief rijkt een prijs van 10.000€ uit voor cultuurbemiddelingsinitiatieven die de toegang tot cultuur voor iedereen bevorderen. Einddatum indiening aanvragen : 9 januari 2022.

[De oproep hieronder werd overgenomen van de website van Prométhéa, hier >>>]


"Sinds 2013 beloont het Collectief Mecenaatondernemingen AKCESS van Prométhéa initiatieven voor cultuurbemiddeling die de toegang tot cultuurbeleving voor iedereen bevorderen. De prijs bedraagt 10.000 euro en wordt toegekend aan een of meer bestaande projecten die aan deze doelstelling beantwoorden."
Bron: Prométhéa >>>

Wie kan een project indienen?

  • al in België plaatsgevonden en hun doeltreffendheid bewezen hebben
  • cultuur voor iedereen toegankelijk maken; d.w.z. middelen aanreiken voor een beter begrip; een breed publiek de mogelijkheid geven tot participatie aan culturele activiteiten; cultuur dichter bij een breed publiek brengen
  • deel uitmaken van een langetermijnvisie
  • plaatsgrijpen in België

Indiening aanvraag

  • Uiterste datum voor het indienen van uw aanvraag: 9 januari 2022 (middernacht)
  • De aanvraag moet ingediend worden via dit online formulier >>>
  • Raadpleeg hier >>> het reglement om er zeker van te zijn dat uw project in aanmerking komt voor steun
  • Klik hier >>> om de begrotingssjabloon te downloaden.

De verstrekte informatie moet volledig zijn zonder verwijzing naar een website. U ontvangt een ontvangstbevestiging van het bestand. Onvolledige projecten zullen niet in overweging worden genomen. Voor meer informatie, zie de regels of neem contact op met sabrina.marinucci@promethea.be per e-mail.

Deadline: 09/01/2022
Artistieke & culturele sector Tewerkstelling