Oproep

Prométhéa | Projectoproep : Akcess-prijs 2021

Het Akcess-collectief rijkt een prijs van 10.000€ uit voor cultuurbemiddelingsinitiatieven die de toegang tot cultuur voor iedereen bevorderen. Einddatum indiening aanvragen : 3 januari 2021.

[De oproep hieronder werd overgenomen van de website van Prométhéa, hier >>>]


"Sinds 2013 beloont het Collectief Mecenaatondernemingen AKCESS van Prométhéa initiatieven voor cultuurbemiddeling die de toegang tot cultuurbeleving voor iedereen bevorderen. De prijs bedraagt 10.000 euro en wordt toegekend aan een of meer bestaande projecten die aan deze doelstelling beantwoorden."
Bron: Prométhéa >>>

Wie kan een project indienen?

Om in aanmerking te komen moeten de projecten: 

  • al in België plaatsgevonden en hun doeltreffendheid bewezen hebben
  • cultuur voor iedereen toegankelijk maken; d.w.z. middelen aanreiken voor een beter begrip; een breed publiek de mogelijkheid geven tot participatie aan culturele activiteiten; cultuur dichter bij een breed publiek brengen
  • deel uitmaken van een langetermijnvisie 
  • plaatsvinden in België

Indiening aanvraag

  • Uiterste datum voor het indienen van uw aanvraag: 3 januari 2021 (middernacht)
  • De aanvraag moet ingediend worden via dit online formulier >>>
  • Raadpleeg hier >>> het reglement om er zeker van te zijn dat uw project in aanmerking komt voor steun
  • Klik hier >>> om de begrotingssjabloon te downloaden.
Deadline: 03/01/2021
Artistieke & culturele sector Tewerkstelling