Oproep

Open oproep | Doe mee aan de Brussels2030 Summer Assembly

Hoe moet Brussel er in 2030 uitzien? Wat zijn de uitdagingen die moeten worden aangegaan, de dromen die moeten worden verwezenlijkt om de Culturele hoofdstad van Europa te worden? Wat is trouwens een Culturele hoofdstad?

Wij nodigen u uit voor vijf dagen van uitwisseling, reflectie en culturele evenementen, van woensdag 28 juni tot en met zondag 2 juli 2023.

Wil jij / jouw organisatie graag mede-auteur zijn van dit avontuur? Stel je voor 1 maart kandidaat voor de Summer Assembly! Heb je nog vragen?  Kom dan naar de infosessie op 15 februari.


Summer Assembly

Een meer democratisch, groen, inclusief en zorgzaam Brussel. Met cultuur in de kern. Ja, voor ons ligt het decennium van alle uitdagingen. Hoe kunnen we de klimaatverandering het hoofd bieden? Nieuwe vormen van sociale cohesie opbouwen? Hoe verhouden de artistieke en culturele sector zich tot deze veranderingen? Hoe kunnen we de grote projecten van het gewest en de stad herdenken in termen van superdiversiteit, gelijkheid, duurzaamheid, mobiliteit? Hoe kunnen we de stad ten goede veranderen? De sleutelwoorden zijn verandering en transitie! 

Met deze Summer Assembly nodigt Brussels2030 – onder leiding van Jan Goossens en Fatima Zibouh – het maatschappelijk middenveld, kunst, cultuur, wetenschap en de verscheidenheid aan actoren die deze stad vormen uit om Brussel te helpen voorbereiden om de Europese Culturele Hoofdstad in 2030 te worden, en activiteiten voor te stellen die deze ambitie kunnen voeden.       

  • Wanneer? De tweede Brussels2030 Summer Assembly vindt plaats van woensdag 28 juni tot en met zondag 2 juli 2023.  
  • Waar? De Summer Assembly wordt georganiseerd op verschillende locaties (binnen en buiten). Les Halles de Schaerbeek zullen als thuisbasis dienen. 
  • Wie? We willen een ruimte bieden waar verschillende stedelijke actoren elkaar kunnen inspireren en processen van collaboratief stadsmaken op gang kunnen brengen, over de grenzen van disciplines en sectoren heen. Of je nu een geëngageerde burger bent, student, kunstenaar, jongere, werkt in een Brusselse organisatie, openbaar bestuur, universiteit, of een eigen initiatief wil opstarten, je bent van harte welkom om een voorstel in te dienen!
  • Wat? We verwelkomen een divers scala aan activiteiten (zie conceptprogramma hieronder): inspirerende talks, artistieke interventies, co-creatie labs, wandelingen, performances, installaties, fieldtrips, bezoeken die een inspirerende plek, thema of praktijk verkennen…  Je kan een activiteit voorstellen die slechts één keer geprogrammeerd wordt, of een terugkerend tijdslot boeken – de hele week door. Inspiratie nodig? Bekijk het Summer Assembly 2022 post-report.                        
  • Vragen? Kom naar de infosessie op 15 februari om 11.00 uur in G.C. De Kriekelaar in Schaarbeek.                             

Financiële steun

Het organisatiecomité kan een bijdrage voorzien van maximum 500 euro per activiteit/dag of 500 euro per activiteit/uitvoerder, ter dekking van personeelskosten, materiaal gebruikt tijdens de voorgestelde activiteit, transportgerelateerde uitgaven, ontwerp van de activiteit.  

Planning

Voorstellen voor bijdragen kunnen vanaf 1 februari tot 28 februari 2023 worden ingezonden via dit aanvraagformulier. Medio maart 2023 volgt berichtgeving.  

We willen graag verbinding tussen de bijdragen bereiken door middel van thematische tracks/trajecten, en de deelnemers betrekken bij de cocreatie van het programma. Indien uw bijdrage wordt aanvaard, zal u worden gevraagd deel te nemen aan (minstens) één van de volgende halve dagen van co-creatie: 

  • Dinsdag 28 maart 9:00–13:00 
  • Maandag 22 mei 13:00–17:00 

Gelieve deze data vast te leggen om uw beschikbaarheid voor ten minste één van de voorgestelde tijdstippen te garanderen! 

Evaluatie

Criteria die het selectieproces zullen sturen zijn: bijdragen tot transversale uitdagingen in Brussel, voorstellen bedenken die kunnen passen in een project en programma van Culturele Hoofdstad, een essentiële bouwsteen leveren voor de zomervergadering, verdere samenwerkingen en initiatieven initiëren na de zomer, deelnemers in staat stellen verder bij te dragen tot het stadsproject. Bij de selectie zal aandacht worden besteed aan de inclusieve, multiculturele en/of transgenerationele dimensies van de voorgestelde projecten. 

Deadline: 28/02/2023
Artistieke & culturele sector Duurzaamheid Stadsontwikkeling