Vacature

LUCA School of Arts | Hoofd van de Onderzoekseenheid LABOpro

LUCA School of Arts is op zoek naar een Hoofd van de Onderzoekseenheid LABOpro. LABOpro is de onderzoekseenheid verbonden aan de professionele opleidingen binnen LUCA. Het onderzoek is georganiseerd rond drie speerpunten: Shaping the Future, The future of Making, Redesigning the Design School.

Meer info >>>

Opdracht
- Je staat in voor het stimuleren van onderzoek binnen de professionele opleidingen. Dit onderzoek is gekenmerkt door een sterke focus op het brede creatieve werkveld.
- Je begeleidt geïnteresseerde docenten bij het uitwerken van onderzoeksvoorstellen binnen PWO (Professioneel Wetenschappelijk onderzoek) en ondersteunt hen bij het werven van externe middelen.
- Je stimuleert samenwerkingen met de andere onderzoekseenheden van LUCA en samenwerkingen met externe partijen.
- Je coördineert en volgt de wetenschapscommunicatie binnen LUCA op. Hiervoor vertegenwoordig je LUCA in verschillende organen en organiseer je de bijdrage van LUCA tijdens verschillende events rond wetenschapscommunicatie.
- Je bent schakelpersoon tussen het LUCA onderzoek en het brede werkveld en je bent de belangrijkste contactpersoon vanuit LUCA voor het kennisdiffusie project van de Vlaamse Overheid.
- Je bent budgetverantwoordelijke van de PWO middelen van de hogeschool.
- Je ontwikkelt jaarlijks een actieplan afgestemd met het onderzoeksbeleidsplan van LUCA.
- Je zetelt in de onderzoeksraad van LUCA.
- Je rapporteert aan de vicedecaan onderzoek.
- Je bent bereid om je te verplaatsen naar andere campussen.

Profiel
- Je bent minimum in het bezit van een masterdiploma.
- Je hebt expertise in praktijkgebaseerd artistiek en ontwerpmatig onderzoek m.b.t. de onderzoeksfocus van LABOpro.
- Je beschikt over relevante onderzoekservaring, door het hebben van een doctoraat en/of ervaring binnen R&D.
-Je hebt ervaring met het schrijven van projecten.
- Je beschikt over een goed netwerk en kan expliciete probleemstellingen vanuit bedrijven en social profit organisaties vertalen naar de onderzoekscontext van LABOpro.
- Je bent een goede communicator en kan het professioneel onderzoek van LUCA breed communiceren.
- Je bent op de hoogte van recente ontwikkelingen in het hoger kunstonderwijs en het creatieve werkveld.
- Je hebt een zeer goede kennis van het Engels en het Nederlands.
- Je bent organisatorisch sterk, praktisch en proactief ingesteld en je kan snel en efficiënt handelen als de situatie erom vraagt.
- Je bent meedenkend en hebt oog voor optimalisering.
- Je bent collegiaal ingesteld, dienstvaardig, stressbestendig en flexibel.
- Je bent bereid blijvend te werken aan de ontwikkeling van je professionaliteit en expertise.
- Je bent loyaal ten aanzien van de opdracht, de missie, visie en het onderwijsbeleidsplan van de hogeschool.

Aanbod
Statutaire  aanstelling als ATP medewerker bij LUCA School of Arts in een voltijdse opdracht in niveau A   ( weddeschaal afhankelijk van de voorgelegde relevante ervaring) voor onbepaalde duur.


Solliciteren kan tot en met 10/05/2019 t.a.v. LUCA School of Arts, personeelsdienst LUCA: personeeldienst@luca-arts.be.

De kandidaatstelling bevat een dossier bestaande uit een motivatiebrief, een C.V., attest van diploma (indien van toepassing een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma). Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een interview afgenomen door een selectiecommissie. Het selectieproces wordt afgesloten met een assessment.

Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Veerle Van der Sluys, vicedecaan onderzoek – veerle.vandersluys@luca-arts.be

Deadline: 10/05/2019
Tewerkstelling