Enquête

Level Five & Permanent | Enquête | Werkruimte voor kunstenaars in Brussel

Via deze enquête willen Level Five en Permanent achterhalen wat de situatie en noden zijn rond werkruimte voor kunstenaars in Brussel. 


De resultaten van deze enquête leggen het fundament voor een onderzoeksrapport op basis waarvan de Vlaamse Gemeenschaps Commissie (mogelijk in overleg met de COCOF en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) een beleid rond werkruimte voor kunstenaars in Brussel kan formuleren

Level Five en Permanent benadrukken het belang van de enquête voor een duurzame artistieke infrastructuur voor kunstenaars in Brussel, en nodigen daarom zoveel mogelijk kunstenaars (ook degenen die interesse hebben in Brussel te werken of zich te vestigen) ze in te vullen en ze te delen met anderen.

Om deel te nemen aan deze enquête, klik hier >>>

Meer info

Artistieke & culturele sector Beleid Culturele infrastructuur Samenwerking Covid-19