Vacature

Les Halles de Schaerbeek | Vacature Algemene Directie (x/m/v)

Les Halles de Scharbeek zoekt een nieuwe directeur 


Organisatie

Met een van de grootste podia van Brussel is Les Halles een mekka voor circus en grootschalige hedendaagse dans, en nu ook voor een theaterprogramma, maar in alle gevallen met de nadruk op vormen die moeilijk te classificeren zijn.
Zij zijn uitgegroeid tot een productie- en coproductiepodium met een Europese uitstraling, en besteden bijzondere aandacht aan jonge creatie door projecten te ontwikkelen met artistieke hogescholen. Les Halles is ook partner van de Ecole supérieure des arts du cirque (circuskunsten-school) en steunt de professionalisering van jonge artiesten in alle disciplines van de podiumkunsten. Zij heeft ook een beleid van geassocieerde artiesten en een gedelegeerde productie-activiteit ingevoerd.
Les Halles is lid van het netwerk Scènes Chorégraphiques en van het platform Noord-Zuid Africalia. Ze Zij beschouwen artistieke creatie als een sterke hefboom voor de perceptie van de werkelijkheid en ontwikkelen een participatieve "nabijheids"-component op basis van de Zij beschouwen artistieke creatie als een sterke hefboom voor de perceptie van de werkelijkheid en ontwikkelen een participatieve component "nabijheid" die gebaseerd is op de promotie van de Brusselse hyperdiversiteit.

Missies 

- Hij/zij ontwikkelt en implementeert een artistiek, cultureel en institutioneel project in overeenstemming met de de specificaties van de podiumkunsten en/of multidisciplinaire kunsten, terwijl ze deel uitmaken van de geschiedenis van een plaats de geschiedenis van een plaats met een rebelse geest. Dit project, dat op een later tijdstip zal worden geformaliseerd door een Dit project, dat later zal worden geformaliseerd in een vijfjarig programmacontract, zal de doelstelling van een brede gerichtheid op het publiek en de bevolking, een hecht netwerk van bevolkingsgroepen, een nauw netwerk met de terugkerende partners van Les Halles, en sterke samenwerkingsverbanden met de samenwerking met het Belgische, Europese en internationale culturele netwerk.
- Het zorgt voor een multidisciplinair programma dat de verscheidenheid van
hedendaagse artistieke schepping op alle gebieden van live-optredens, met behoud van een sterke nadruk op met een sterke nadruk op circus en hedendaagse dans;
- Hij/zij ontwikkelt en implementeert de positionering van de instelling ten aanzien van de uitdagingen van de artistieke productie, rekening houdend met artistieke productie, rekening houdend met de plaats van Les Halles in de nationale en internationale referentienetwerken en internationale referentienetwerken, de diversiteit van esthetische vormen, en de plaats van hybride of of niet-classificeerbare vormen in de geschiedenis van de programmering van het trefpunt;
- Hij/zij ontwikkelt een beleid van ondersteuning en begeleiding van kunstenaars dat stimuleert hun creatieve werk en een ruime verspreiding van hun werken. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan Er zal aandacht worden besteed aan opkomende kunstenaars en aan partnerschappen met kunstacademies, in het bijzonder de Ecole supérieure des arts du cirque;
- Zij onderhoudt een nauwe samenwerking met het productie- en distributienetwerk, op internationale schaal. netwerk, van internationaal tot lokaal, alsook op het gebied van verspreiding en steun voor creatie en steun voor de schepping, gekoppeld aan een prospectieve reflectie over de relatie tussen oprichting en publiek ;
- Hij/zij ontwikkelt en implementeert een beleid van culturele democratisering dat gericht is op zowel
school- en verenigingspubliek, maar ook het lokale publiek en de Brusselaars, met name via participatieve mechanismen, met aandacht voor culturele rechten, diversiteit en territoriale diversiteit en de territoriale wortels van Les Halles;
- Zij/hij is eindverantwoordelijk voor de personele middelen en het financieel, administratief en juridisch beheer, administratief en juridisch beheer.

Profil / Vaardigheden 

- Visie op middellange en lange termijn van de transformaties van beroepen, kaders, praktijken en en esthetiek in verband met de uitvoerende kunsten.
- Aantoonbare ervaring in het beheer van een artistieke en culturele instelling en/of de opzet en uitvoering van ontwerp en uitvoering van artistieke en culturele projecten.
- Zeer goede kennis van de hedendaagse creatie op de verschillende gebieden van de podiumkunsten, en in het bijzonder van het circus. podiumkunsten, in het bijzonder circus en dans.
- Zeer goede kennis van nationale en internationale artistieke en culturele netwerken voor creatie en creatie en distributienetwerken;
- Vermogen om een ambitieus artistiek en cultureel project in een gebied te verankeren door uitvoering Vermogen om een ambitieus artistiek en cultureel project in een gebied te verankeren door duurzame partnerschappen aan te gaan met lokale en regionale actoren;
- Vermogen om medewerkers en de verschillende actoren en partners in het gebied rond een project te leiden en te verenigen, rekening houdend met de
Vermogen om medewerkers en de verschillende actoren en partners in de regio te leiden en te verenigen rond een project, rekening houdend met een strikt afgebakende financiële context;
- Zeer rigoureus management en uitstekende interpersoonlijke vaardigheden;
- Bewezen vaardigheden op het gebied van administratie, management en organisatie;

Geïnteresseerd?

Sollicitaties, bestaande uit een schriftelijke motivering met een samenvatting van de visie en de ontwikkelingsmogelijkheden
(maximaal 4 pagina's) en een gedetailleerd CV, dienen uiterlijk op 28 juni te worden ingediend:
- per post (datum poststempel) aan Mr. President, Mr. Halles de Schaerbeek,
Grondwetstraat 20 - 1030 Brussel ;

- Of per e-mail naar: laetitia.vandewalle@halles.be.
Na een eerste voorselectie in de week van 5 juli ontvangen de geselecteerde aanvragers een dossier (financiële en activiteitenverslagen 2017-2021, statuten, enz.) en een begeleidende nota op basis waarvan zij een artistiek, cultureel en institutioneel project zullen uitwerken.
Dit project moet uiterlijk op 1 september worden ingediend. Na bestudering van de projecten zullen de kandidaten in de week van 12 september worden gehoord door een jury bestaande uit vertegenwoordigers van de Raad van Bestuur van de Hallen en externe deskundigen.
De kandidaten worden geacht in januari 2023 in functie te treden, voor twee termijnen van elk vijf jaar.

Deadline: 5/07