Vacature

Lasso | Twee projectmedewerkers

Wil je meewerken aan cultuurprojecten voor en door Brusselse jongeren uit de Kanaalzone? Ken je Brussel goed en heb je voeling met jongerencultuur? Is samenwerken belangrijk voor jou? En ben je bovendien vlot tweetalig (NL/FR)? Dan willen we je graag aan boord van het Move It Kanal team!

De twee nieuwe collega’s zullen elk een deel van het Move It Kanal project verder ontwikkelen:
- De projectmedewerker scholenwerking zal pilootprojecten en -trajecten met Nederlandstalige en Franstalige secundaire scholen in de Brusselse Kanaalzone opzetten en begeleiden. Centraal daarbij staan de vragen en behoeften van leerlingen en leerkrachten en de samenwerking met culturele organisaties en kunstenaars.

- De projectmedewerker jeugdwerk zal pilootprojecten en -trajecten opzetten en begeleiden binnen een vrijetijdscontext. Dit vertrekkend vanuit de vragen van jongeren en hun begeleiders en in samenwerking met Nederlandstalige en Franstalige jeugdwerkingen in de Brusselse Kanaalzone, informele netwerken rond jonge kunstenaars en diverse organisaties die met en voor jongeren culturele projecten ontwikkelen.

De projectmedewerkers zijn ook nauw betrokken bij het uitbouwen van het Move It Kanal netwerk via individuele gesprekken en het organiseren van diverse netwerk- en vormingsactiviteiten. Ze werken hiervoor samen met elkaar, met de projectcoördinator en een onderzoeker die het project wetenschappelijk begeleidt.

Wie zoeken ze ?
Ze zoeken projectmedewerkers die professionals en vrijwilligers uit diverse sectoren op een duurzame manier doen samenwerken. Het gaat dus vooral over het bemiddelen tussen en het begeleiden van andere professionals: leerkrachten of jeugdwerkers, medewerkers van culturele organisaties en kunstenaars. 

Gezien ze inzetten op participatieve projecten is het betrekken van jongeren bij de pilootprojecten en  trajecten ook heel belangrijk. Daarom rekenen we op minimum 3 jaar ervaring (als professional of als vrijwilliger) met het opzetten van culturele of artistieke projecten met jongeren en/of in kansarme buurten.

Wat bieden ze je ?
Je komt terecht in een tweetalig team van gedreven medewerkers die samen met jou willen werken aan de uitgagingen van Brussel en de Kanaalzone. Ze bieden je een deeltijdse (80%) of voltijdse functie (38u week) aan, afhankelijk van jouw beschikbaarheid. Het gaat om een contract van bepaalde duur voor één jaar, te starten zo snel mogelijk in het najaar 2018. Dit contract kan na een positieve evaluatie verlengd worden. Daarnaast bieden ze je een loon conform de barema’s binnen PC 329.01, een flexibele werkomgeving en een leuke sfeer. Hou er rekening mee dat de projectmedewerker jeugdwerk regelmatig weekend- en avondwerk heeft. Voor Lasso is diversiteit belangrijk. Ze waken over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Interesse ?
Reageer dan voor 20 augustus 2018 door je motivatiebrief met je curriculum vitae te  sturen naar info@lasso.be. Geef ook duidelijk aan voor welk van de twee beschreven functies je solliciteert.

Meer informatie: www.lasso.be en www.move-it-kanal.be of via Anja Van Roy, coördinator Lasso & Ine Vos, projectcoördinator Move It Kanal, T 02 513 15 90.


Over het project Move It Kanal
Lasso startte in 2015 met het project ‘Move It Kanal’. Dit project is een samenwerking tussen Lasso, JES, D’Broej, RAB/BKO, LES Molenbeek, IHECS en de Opleiding Sociaal Werk van de Erasmushogeschool. De doelstelling van het project is het ontwikkelen van een duurzaam netwerk van organisaties en instellingen met het oog op het stimuleren van de cultuurparticipatie van jongeren (10-20 jaar) uit de Brusselse Kanaalzone. Tijdens de eerste projectjaren lag de focus op een onderzoek over de cultuurbeleving van jongeren uit de Kanaalzone en werd een netwerk van potentiële partners opgestart. Sinds begin 2018 worden aan de hand van de onderzoeksresultaten en de netwerkverkenning verschillende proefprojecten en -trajecten opgestart.

Over Lasso
Lasso is een culturele organisatie die via netwerking, bemiddeling en samenwerking de participatie aan het culturele leven in Brussel wil versterken. Lasso is een tweedelijnsorganisatie die zich vooral richt tot professionals uit diverse sectoren. Lasso coördineert verschillende bemiddelingsprojecten waarbij de samenwerking gestimuleerd wordt tussen medewerkers van Brusselse culturele organisaties en groepsbegeleiders en/of leerkrachten die met hun groepen of klassen willen deelnemen aan of deel uitmaken van het culturele leven in Brussel. Lasso biedt ook vorming en begeleiding op maat van organisaties en zorgt voor het documenteren van Brusselse praktijkverhalen rond cultuurparticipatie en kunsteducatie.

Deadline: 20/08/2018
Tewerkstelling