Vacature

De Munt | Technisch productieverantwoordelijke

De Munt, het federale operahuis in het hart van Brussel, is op zoek naar een Technisch productieverantwoordelijke (m/v/x).

Als technisch productieverantwoordelijke speel je een fundamentele rol in de ontwikkeling en de vlotte realisatie van het productieconcept. Je bent verantwoordelijk en aanspreekbaar voor het beheer van de fysische elementen van een productie vanaf de aanvang tot de opvoering en de opslag achteraf. Je verzekert de algemene controle over het productiebudget en houdt hierbij rekening met de artistieke kwaliteitsvereisten en de technische functionaliteiten. Op de scène werkt je nauw samen met de verantwoordelijken van de verschillende technische teams om het vlotte verloop van alle technische aspecten te verzekeren en tegemoet te komen aan de artistieke vereisten van het productieteam. Je rapporteert aan de technisch directeur. 

Taakomschrijving
- Je beheert de technische en logistieke elementen van een productie, van de aanvang tot de opvoering en de opslag ervan nadien en zorgt ervoor dat de hierbij geldende normen en deadlines worden nageleefd, rekening houdend met de budgetten en de praktische beperkingen;
- Je werkt voor elke productie nauw samen met de ontwerper en de regisseur/choreograaf zodat er wordt voldaan aan de artistieke en praktische vereisten van de productie;
- Tijdens een productie zorg je voor de coördinatie tussen het productieteam en andere technische afdelingen;
- Je specifieert, plant en organiseert - in overleg met het studiebureau en het hoofd van de decorateliers (of externe aannemers en leveranciers) de constructie van decors en rekwisieten, zodat de producties efficiënt verlopen en kunnen ingeplant worden op de scène en opgeslagen in het stockage systeem van de Munt of eventueel andere theaters;
- Wanneer nodig werf je externe aannemers aan en superviseer je hun werk;
- Wanneer nodig bezoek je andere theaters en stel je een technisch rapport op over coproducties of gehuurde producties, met specifiëring van de staat van de productie, de haalbaarheid en de inherente risico’s of problemen voor de Munt;
- In geval van heropvoeringen en gehuurde producties verzeker en superviseer je de nodige opfrissingen, wijzigingen, herstellingen en onderhoudswerken, en volg je de bijhorende kosten, normen en deadlines op;
- Je vormt en leidt een efficiënt kernteam met de verantwoordelijken van de verschillende technische teams en de hoofdinspiciënt om de technische en artistieke kwaliteit te verzekeren gedurend het hele productieproces;
- Je schat het nodige aantal personen in voor de op- en afbouw in nauwe afstemming met de verantwoordelijken van de verschillende technische teams, maakt een werkplanning op en zorgt voor de verdeling van de goedgekeurde planning;
- Tijdens de repetities verzeker je in nauwe afstemming met de productieverantwoordelijken en de hoofdinspiciënt dat aan alle technische en artistieke vereisten wordt voldaan;
- In nauwe afstemming met de verantwoordelijken van de technische teams zorg je voor de opmaak van de werkschema’s zodat de tijd op het toneel zo efficiënt en productief mogelijk gebruikt wordt en alle betrokkenen geïnformeerd worden;
- Je neemt deel aan de commentaarsessies vóór en na de repetities, geeft de nodige feedback door aan de betrokkken afdelingen en ziet toe op de opvolging van de doorgegeven taken;
- Tijdens de voorstellingen volg je de productie nauw op en zorg je ervoor dat het geheel in de correcte staat blijft rekening houdend met de oorspronkelijke technische en artistieke vereisten;
- Je organiseeert de plannings, technische, maquette- en productievergaderingen, neemt eraan deel en zorgt ervoor dat alle nodige informatie verspreid wordt;
- Je documenteert, verzamelt en archiveert alle technische aspecten van de productie;
- Wanneer nodig treed je op als vervanger of back-up voor andere technische productieverantwoordelijken;
- Je ziet er erop toe ervoor dat de in de Munt gehanteerde veiligheidsnormen en de richtlijnen voor veilig werk te allen tijde gerespecteerd worden. 

Profiel
- Je beschikt over relevante ervaring in het technisch productiemanagement in een producerend theater of een operahuis;
- Je hebt doorgedreven kennis van het productieproces in een theater;
- Je beschikt over een goede praktische kennis van de werking van de scène, specifieke theatermachinerie en het gebruikte technische jargon;
- Je kan een goede kennis voorleggen van de gangbare technieken en materialen voor decorbouw, met inbegrip van schilder-en voltooiingswerken;
- Je bent in staat theaterplannen en constructietekeningen te lezen;
- Je bent zeer goed op de hoogte van de veiligheidsnormen en de richtlijnen voor veilig werk in een theateromgeving, met inbegrip van risico-analyses;
- Je beschikt over goede computervaardigheden, inclusief AutoCAD;
- Je bent een people manager en bent in staat mensen te motiveren en te enthousiasmeren;
- Je beschikt over uitstekende organistorische en communicatieve vaardigheden;
- Je bent in staat budgetten op te stellen en te beheren;
- Je hebt een zeer goede kennis van zowel het Nederlands als het Frans en kennis van het Engels is een pluspunt. 

Aanbod
- Voltijds contract van bepaalde duur tot eind juni 2021;
- Een dynamische culturele werkomgeving. 

Interesse?
Stuur je cv en motivatiebrief vóór 25 maart 2019 naar jobs@demunt.be met vermelding “vacature technisch productieverantwoordelijke”.

Deadline: 25/03/2019
Tewerkstelling