Vacature

La Fédération des Jeunesses Musicales Wallonie Bruxelles | Federale directeur (m/v/x)

Les Jeunesses Musicales is op zoek naar een federale directeur (m/v/x).

Onder toezicht van de Raad van Bestuur van de FJMWB, zal de federale directeur:

 • Het administratieve en financiële beheer coördoneren, net als het personeelsbeheer in de acht regionale centra;
 • De directie van het federale secretariaat verzekeren, waar hij of zij verantwoordelijk is voor het financiële, administratieve beheer en het personeelsbeheer;
  • Verantwoordelijk zijn voor het vinden van publieke en private fondsen;
 • Het actieprogramma van Jeunesses Musicales uitwerken en coördoneren in overleg met de acht regionale centra en het federale secretariaat, rekening houdend met de afgesproken budgetten en de doelstellingen en eigenheden gedefinieerd in het contract-programma;
 • Waken over de engagementen die de FJMWB tegenover de subsidiërende overheden heeft wat betreft jeugd en cultuur;
 • Bereidt de rapporten voor en biedt de nodige elementen om de werking van de FJMWB te evalueren;
 • Coördineert en begeleidt het managementcollege, bestaande uit de directeuren van de acht regionale centra en vertegenwoordigers van het federale secretariaat; 
 • Zorgt voor een goede vertegenwoordiging van de FJMWB bij gesprekspartners, op gemeenschaps-, nationaal en internationaal niveau: subsidiërende bevoegdheden, culturele wereld, media, evenementen, ...; 
 • Start reflecties en / of consultaties om het cultuurbeleid van de FJMWB te ontwikkelen, moderniseren en verbeteren.

Profiel

 • Getuigt van reële kennis van het culturele leven van de Federatie Wallonië-Brussel en haar operatoren, evenals de belangen en problemen van het cultuurbeleid op communautair, nationaal en internationaal niveau.
 • Kan in team werken, op een flexibele en collegiale manier, in het bijzonder door te zorgen voor een goede communicatie van doelstellingen en prestaties.
 • Bestand tegen stress, met gevoel voor humor.
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden
 • Kennis van Engels en Nederlands, met name in het kader van internationale contacten.
 • Voert geen andere functie van welke aard dan ook uit die zou kunnen leiden tot belangenconflicten.
 • In het bezit van een Rijbewijs B
 • Bezit ten minste een diploma hoger onderwijs (evenals het attest van gelijkwaardigheid in het geval van een buitenlands diploma) of heeft professionele ervaring die nauw samenhangt met de functie.

De kandidaturen - gedetailleerd cv met foto en sollicitatiebrief - moeten vóór 8 juli 2019 om middernacht per e-mail worden gestuurd naar recrutement@jeunessesmusicales.be.

Voor kandidaten die op basis van hun aanvraag in een eerste ronde geselecteerd werden, omvat de verdere selectie:

 • Het opstellen van een cultuurontwikkelingsproject (maximaal 4 A4-pagina's) met betrekking tot het FJMWB-programmacontract 2018-2022 uiterlijk op 20 augustus 2019;
 • Kandidaten die op deze basis worden geselecteerd, worden uitgenodigd voor een mondeling interview voor een jury.

De missie van Jeunesses Musicales is: 

 • het verder verspreiden, vooral onder jongeren, van de muziekcultuur en van kunst in het algemeen, door zoveel mogelijk ruimte te geven aan het initiatief en de expressie van jongeren zelf; 
 • hun interesse in verschillende muzikale genres en verschillende uitdrukkingsmiddelen stimuleren; 
 • ervoor zorgen dat toegang tot muziek wordt erkend als een mensenrecht, zonder enige vorm van discriminatie.
Deadline: 08/07/2019
Artistieke & culturele sector Tewerkstelling