Oproep

Kunstendag voor kinderen | Doet jouw organisatie mee?

Kunstendag voor Kinderen wordt ondersteund door de Vlaamse minister van Cultuur. Het initiatief wil het draagvlak voor de kunsten verbreden door in te zetten op kinderen als nieuw publiek. In de voorbije jaren is gebleken dat deze formule een succes is en haar doel bereikt.

Het opzet is eenvoudig: kunst- en cultuurhuizen bieden op die dag activiteiten aan die kinderen tot 12 jaar (en hun familie) confronteren met kunst en/of met kunstenaars. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media zorgt voor een promotiecampagne. Het verstuurt promomateriaal naar alle organisaties die meewerken. Daarenboven wordt in samenwerking met CANON Cultuurcel ook promomateriaal bezorgd aan kleuter- en basisscholen.

Kunstendag voor Kinderen is een evenement van de Vlaamse overheid dat wordt georganiseerd door het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Schrijf je activiteiten nu in!

Om te mogen meedoen, moeten de activiteiten van de deelnemende organisaties aan enkele voorwaarden voldoen. Lees hieronder welke.

  • Je brengt kinderen in contact met professionele kunst: Enkel organisaties die kinderen confronteren met professionele kunst en/of kunstenaars mogen meewerken aan het gebeuren.
  • Je maakt kunst toegankelijk voor kinderen: Zorg voor een vorm van toeleiding tot kunst: een educatieve activiteit, een spel, info op niveau van kinderen, enz.
  • Je biedt enkel niet-commerciële kunst aan: Enkel activiteiten van niet-commerciële organisaties komen in aanmerking.
  • Je staat in voor de organisatie van je activiteit: Enkel activiteiten waarvoor de organisatie beschikt over een gepaste locatie worden toegelaten.
  • Je richt je tot een duidelijk doelpubliek: Kunstendag voor Kinderen richt zich op kinderen tot 12 jaar in gezinsverband. Idealiter kunnen kinderen samen met het gezin (ouders, grootouders, enz.) de activiteit(en) meemaken. Uiteraard mogen ook oudere kinderen deelnemen.
  • Je hanteert een heldere prijszetting: Jouw aanbod en programmatie op Kunstendag voor Kinderen moet niet gratis zijn. Maar een heldere, drempelverlagende prijszetting wordt op prijs gesteld, bv. iedereen krijgt hetzelfde reductietarief.
  • Je biedt je activiteit aan op Kunstendag voor Kinderen: Enkel activiteiten die plaatsvinden op zondag 15 november 2020 tussen 10 en 18 uur  komen in aanmerking.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media zal na je inschrijving bekijken of de ingediende activiteiten voldoen aan deze voorwaarden.

Inschrijven kan tot en met zondag 14 juni 2020 via dit formulier >>>

Deadline: 14/06/2020
Artistieke & culturele sector Publiekswerking