Oproep

Kenniscentrum WWZ | Open oproep | integratie van een artistieke ingreep in het Lakenhuis

Kenniscentrum WWZ lanceert een open oproep aan kunstenaars uit alle mogelijke disciplines om een eerste idee te formuleren voor een artistieke ingreep in de gemeenschappelijke delen van het Lakenhuis en/of haar voor- of achtergevel. Deadline: 30/04/2021.

[Deze oproep is afkomstig van Kenniscentrum WWZ >>>


Oproep

Kenniscentrum WWZ lanceert een open oproep aan kunstenaars uit alle mogelijke disciplines om een eerste idee te formuleren voor een artistieke ingreep in de gemeenschappelijke delen van het Lakenhuis en/of haar voor- of achtergevel.

Hierbij wordt op de één of andere manier gespeeld met de gegeven fysieke context van de plek waar de artistieke ingreep plaatsvindt (aangeduid op de plannen) en/of met de inhoudelijke context van het gebouw waar alle verschillende activiteiten op de één of andere manier met zorg bezig zijn.

Op basis van deze eerste ideeën wordt een selectie gemaakt van een 5 tal kunstenaars die hun idee, tegen een vergoeding van 500 euro, verder kunnen uitwerken. De uiteindelijk geselecteerde kunstenaar mag zijn idee uitvoeren voor een maximale kostprijs van 10.000 euro (all incl.)

Om de plaatselijke situatie te bekijken is het gebouw toegankelijk van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 19u

Kunstenaars die een idee willen indienen moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

  • U bent actief kunstenaar hetgeen u aantoont met een bijgevoegd cv/portfolio.
  • Het idee omvat de aanduiding van de locatie of situatie die je interesseert, de keuze van het medium + beeld-, geluid- of andere referenties van jezelf of anderen van waaruit jouw idee vertrekt, en eventueel een vluchtige schets.
  • Het voorstel van de artistieke ingreep/werken dienen geïntegreerd deel uit te maken van het gebouw.
  • Het idee dient ingediend te worden voor 30/04/2022 bij Kenniscentrum WWZ, t.a.v. Herwig Teugels, Lakensestraat 76 Bus 2, 1000 Brussel of via herwig.teugels@kenniscentrumwwz.be.

Tijdschema

  • Deadline indienen eerste ideeën: 30 april 2022
  • Selectie van de eerste ideeën: 16 mei 2022
  • Deadline uitwerking idee (geselecteerde kunstenaars) tegen vergoeding: 15 juni 2022
  • Selectie van het uitgewerkt idee voor uitvoering: 30 juni 2022 

Meer info hier >>>

Deadline: 30/04/2022
Culturele infrastructuur Publiekswerking Samenwerking Stadsontwikkeling