Vacature

KANAL - Centre Pompidou | Senior Curator

KANAL - Centre Pompidou zoekt een senior curator voor een voltijds contract van onbepaalde duur.


Organisatie

KANAL is een nieuw interdisciplinair museum voor moderne en hedendaagse kunst in Brussel, opgericht door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De ontwikkeling en het management zijn in handen van de Stichting KANAL, in samenwerking met het Centre Pompidou. Het museum wordt gevestigd in een omgebouwde Citroën-garage aan het IJzerplein.

Tentoonstellingen, expo's, live evenementen en nieuwe producties zullen gevestigde en opkomende kunstenaars een podium bieden, voor en samen met ons publiek. Het programma zal in uiteenlopende kunstvormen voorzien: van muziek tot film, van schilderkunst tot digitale media en van beeldhouw- tot performance-kunst. Het wordt een weerspiegeling van de centrale positie die de op tijd gebaseerde mediakunst, performance- en immersieve kunst en participatie innemen in de hedendaagse kunst. Het zal de geschiedenis schetsen van baanbrekende kunstvormen uit de hele twintigste eeuw.

Afdeling Tentoonstellingen & Research

Deze nieuwe afdeling verenigt de teams Podiumkunsten, Publiek en Partnerschappen, Collectie, Bibliotheek, Archief en Productie met als doel het interdisciplinaire programma van expo's, collectietentoonstellingen, nieuwe aanbestedingen, research en publicatie-activiteiten te conceptualiseren en aan te leveren die de waarden van KANAL en de complexiteit van artistieke uitingen en de geschiedenis erachter weerspiegelen.

https://kanal.brussels/nl

Functieomschrijving

Jouw opdracht

In deze functie werk je nauw samen met de Artistiek Directeur voor het conceptualiseren, ontwikkelen en uitvoeren van het programma. Je hebt de leiding over de toekomstige afdeling Tentoonstellingen & Research en alle aspecten van de bijbehorende werkzaamheden, je leidt het team curatoren en assistent-curatoren en hebt de supervisie over hun functie en ondersteunt ze in hun ontwikkeling.

Curatorieel en Research

 • In samenwerking met de Artistiek Directeur sta je in voor de planning, ontwikkeling en succesvolle implementering van een vernieuwend programma waarbij de grenzen tussen artistieke disciplines vervagen en een grensoverschrijdend perspectief op de kunstgeschiedenis wordt nagestreefd.
 • Je ontwikkelt de onderzoeksstrategie van KANAL en zorgt ervoor dat deze relevant is voor het programma en de collectie van KANAL.
 • Je doet onderzoek naar en cureert tentoonstellingen, collectie-expo's en aanbestedingen in het museum en in de publieke en digitale ruimte.
 • In samenwerking met de Artistiek Directeur en de Senior Manager Collecties, Bibliotheek en Archief draag je bij tot de aankoopstrategie van KANAL.
 • Je werkt nauw samen met de afdeling Publiek & Partnerschappen aan de planning van een uitgebreid publiek programma dat nieuwe vormen van publieksparticipatie bevordert, met de nadruk op diversiteit en inclusie.
 • Je hebt de leiding over de interpretatie en beurzen en treedt op als inhoudelijke autoriteit voor de tentoonstellingen. Hierbij zorg je, samen met de Content Editor en (toekomstige) Curator Publieksprogrammatie voor het evenwicht tussen beurzen en de meerwaarde voor publieksgroepen binnen de gemeenschap en de kunstwereld.
 • Je onderhoudt contacten met de relevante afdelingen voor de ontwikkeling van een vernieuwende bemiddelings- en communicatiestrategie.
 • Je ontwikkelt de publicatiestrategie van KANAL en stelt schema's en budgetten op.
 • Je ontwikkelt, draagt bij tot, bewerkt en voert toezicht op de aanlevering van publicaties van KANAL.

Leadership en Programma-management

 • In samenwerking met de Artistiek Directeur en het Senior Managementteam draag je bij tot de ontwikkeling en aanlevering van de strategische doelen van KANAL, waarbij je het profiel van de instelling op lokaal, nationaal en internationaal niveau vormgeeft.
 • Samen met het Hoofd Productie ijver je voor het tot stand brengen van een efficiënt en transparant programma-ontwikkelingsproces. Je leidt en coördineert het werk van de projectteams, maakt schema's op en zorgt voor een passende samenwerking met andere afdelingen.
 • Je bepaalt welke menselijke, productionele, financiële en technologische middelen vereist zijn voor het tot stand brengen van het programma.
 • Je ziet toe op de totstandkoming van het programma, met inbegrip van de vorm en het ontwerp van alle aanbestedingen en tentoonstellingen en zorgt voor een efficiënte aanlevering van projecten binnen de grenzen van de beschikbare middelen.
 • Je geeft leiding aan het team curatoren, coacht en motiveert het personeel en staat in voor een werkomgeving waarin alle afdelingen met elkaar samenwerken.
 • Je zet internationale samenwerkingen op en zorgt voor de locaties voor tentoonstellingen van KANAL.
 • Je ontwikkelt en onderhoudt strategische lokale en internationale partnerships en onderhoudt banden met kunstenaars, verzamelaars, curatoren, galerijen en instellingen.
 • Je zorgt voor rondleidingen voor pers, leden en het grote publiek.
 • Je vertegenwoordigt KANAL op nationaal en internationaal niveau en in de media.
 • Je draagt bij tot de publieksontwikkelingsstrategie van KANAL en tot het onderhouden van een continue band met publieksgroepen.

Financieel

 • Je plant, houdt toezicht op, monitort en voert de leiding over de budgetten. Je bereidt begrotingsrapporten voor de afdeling voor.
 • Je draagt bij tot de strategie rond inkomstenbronnen, zorgt voor fondsenwerving en onderhoudt contacten met donateurs en high-profile sponsors.

Profiel

Wie ben jij?

De Senior Curator is een inclusieve en creatieve persoon die openstaat voor nieuwe ideeën, methodes en opportuniteiten en gedreven wordt door de zoektocht van KANAL naar vernieuwing, gelijkwaardigheid en duurzaamheid. Je werkt graag rond kwesties die te maken hebben met de wereld van vandaag en een brede waaier aan kunstuitingen; je bent bereid te vernieuwen over alle disciplines heen en omarmt het proces waarbij de grenzen tussen disciplines vervagen en verschuiven. Je daagt institutionele paradigma's uit en treedt in samenwerking met anderen met als doel een zo groot mogelijke publieksparticipatie in het programma van KANAL. Deze functie vergt emotionele intelligentie, assertiviteit, empathie en doortastendheid in het omgaan met complexe artistieke en praktische kwesties en een groot aanpassingsvermogen in diverse situaties.

Opleiding en vaardigheden:

 • Een diploma kunstgeschiedenis of vergelijkbaar, of relevante ervaring.
 • Uitgebreide ervaring als curator en diepgaande kennis van museale processen en kwesties die verband houden met het werken met institutionele collecties en uitleningen.
 • Brede kennis van de hedendaagse kunst, kunstgeschiedenis en de internationale kunstwereld.
 • Je bent je scherp bewust van de debatten die vandaag de dag worden gevoerd rond kunst, onder meer omtrent transnationaliteit en koloniaal erfgoed, die worden weerspiegeld in het onderzoek en het werk van een curator. Diepgaand begrip van de uitdagingen van vandaag bij het toepassen van gelijkwaardigheid en toegankelijkheid in de programmering en van publieksgroepen.
 • Sterke affiniteit met diversiteit en het experimenteren met programmatie.
 • Uitstekende leiderschaps- en managementkwaliteiten; in staat tot het inspireren, ondersteunen en ontwikkelen van een team.
 • Een stevige professionele basis op het gebied van kunstadministratie, strategische planning en het opbouwen van samenwerkingsverbanden, met aantoonbare resultaten en internationale impact.
 • Uitgebreide ervaring met planning, budgettering, contracten, het opmaken van schema's en het implementeren van complexe projecten.
 • Je blinkt aantoonbaar uit in het organiseren van tentoonstellingen en programma's in vernieuwende vormen.
 • Ruime ervaring in het werken met levende kunstenaars en hun studio's en galerijen.
 • Kennis van en interesse voor performance, film, muziek, theater en dans.
 • Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden, uitgebreide ervaring met spreken in het openbaar en een aantoonbare portfolio van catalogusteksten, essays en toegankelijk interpretatiemateriaal.
 • Uitstekende kennis van het Nederlands of het Frans en het Engels.
 • Je voelt je goed in een snel veranderende omgeving.

Aanbod

Wij bieden jou:

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een aantrekkelijke bezoldiging en extralegale voordelen:
  • Hospitalisatieverzekering
  • Pensioenverzekering
  • Maaltijdcheques van 8 euro
  • MIVB-abonnement
  • Gsm-abonnement
  • 8 extra verlofdagen
 • Werk in een stimulerende omgeving in een museale instelling in volle opbouw.

Interesse?

Bezorg ons je kandidatuur (motivatiebrief en gedetailleerd cv) per e-mail als één PDF-document, ter attentie van Nathalie MARTIAT, HR-verantwoordelijke, via jobs@kanal.brusselsuiterlijk tegen 01/05. Gelieve in de onderwerpregel volgende bewoording te gebruiken: « Senior Curator ».

Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 19 & 31/05/22, met name in aanwezigheid van een externe jury.

Reageren voor: 01/05/2022

Deadline: 1/05/2022
Artistieke & culturele sector Tewerkstelling