Steun

Gemeente Elsene | Steun aan de cultuur van Elsene

De gemeente voert een speciale Covid-19-premie in voor artiesten en culturele organisaties in Elsene. Deze premie heeft een maximumbedrag van 1.500€ en moet vóór 29 september 2020 worden aangevraagd.


De COVID-19-crisis leidde tot de sluiting van culturele instellingen en tot de annulatie van bijna alle artistieke opdrachten. De gemeente Elsene wil de artiesten steunen die zwaar getroffen werden door de situatie, en maakt budget vrij om culturele organisaties en artiesten te helpen.

Aanvragen kan via dit online formulier >>>

Voorwaarden

  • Een culturele activiteit in hoofdberoep uitoefenen, d.w.z. elke organisatie (feitelijke vereniging, vzw of andere rechtspersoon) of elke natuurlijke persoon (zelfstandige) die in hoofdberoep culturele activiteiten begeleidt, organiseert of culturele diensten verleent.
  • Het aanvraagformulier >>> invullen vóór 29 september 2020.
  • Een verklaring op eer van de aanvrager dat hij getroffen is door de COVID-19-crisis en een inkomstenverlies heeft geleden dat zijn jaaromzet en draagkracht met betrekking tot de vaste kosten heeft beïnvloed of extra kosten heeft met zich meegebracht;
  • Het reglement in verband met de COVID 19 gemeentelijke premie >>> goedkeuren.
Deadline: 29/09/2020
Artistieke & culturele sector Beleid Culturele infrastructuur Samenwerking Covid-19