Enquête

Innoviris, Idea Consult & 21Solutions | Bevraging rond het Gewestelijk Innovatieplan (GIP)

In het kader van het Gewestelijk Innovatieplan (GIP), lanceert Innoviris met de steun van Idea Consult en 21Solutions een bevraging over de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen voor Brussel en pistes te identificeren voor innovatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


"Als actor die geïnteresseerd is in innovatie (ondernemer, onderzoeker, medewerker van de publieke administratie of gewoon burger) doen we een beroep op uw ideeën, uw kennis van het Brusselse ecosysteem en uw creativiteit.

Door te antwoorden op onze enquête, kunt uw mening geven over de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen voor Brussel, en helpt u pistes te identificeren voor sociale, organisatorische, procesmatige, technologische innovatie ... om daarop een antwoord te bieden.

De resultaten zullen bijdragen aan de vernieuwing van de Brusselse Slimme Specialisatiestrategie en tot de ontwikkeling van het Gewestelijk Innovatieplan voor de periode 2021-2025."
Bron: Innoviris >>>

Om deel te nemen aan de enquête, klik hier >>>

Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur Samenwerking Stadsontwikkeling