Oproep

GC Nekkersdal | Oproep | Kunstopdracht in de semi-publieke ruimte

In het kader van het bouwproject van het gemeenschapscentrum (GC) Nekkersdal wenst de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) een kunstenaar te selecteren voor de realisatie van een kunstopdracht.


Een kunstenaar kan zijn:

  • de professionele kunstenaar
  • een bestaand collectief van professionele kunstenaars
  • een voor de gelegenheid opgericht kunstenaarscollectief van professionele kunstenaars

De opdrachtgever is de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 

Kader voor de selectie van de ‘kunstenaar’:

  • de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten
  • reglement houdende de realisatie van kunstopdrachten voor gebouwen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie  (zie onderaan)
  • specifiek reglement Kunstopdracht gemeenschapscentrum Nekkersdal (zie onderaan)

Architectuur versus kunstopdracht

Het architectuurplan voor de nieuwe site heeft aandacht voor de buitenruimte ten koste van de binnenruimte. Zo zal de nieuwe gecreëerde semipublieke ruimte een grote rol spelen in de beleving van de bezoeker. De kerngroep Kunstopdracht (KIO) heeft eveneens de aandacht gevestigd op deze semipublieke ruimte en zal in de kunstopdracht hierop een accent leggen.

Wat is een semi-publieke ruimte?

Een semi-publieke ruimte die ‘halfopen’ is , maar voor ‘iedereen’!? Hoe paradoxaal dat ook klinkt, wij zijn nieuwsgierig om deze cocktail van veronderstellingen dichter te bekijken.

Wat betekent ‘open’? En hoe halveer je dat begrip?
Waar begint het ‘publieke’ wanneer de ruimte gedeeltelijk gesloten is? En wie beslist daarover? 
Betekent ‘iedereen’ al wie menselijk is of worden ook andere wezens uitgenodigd? Hoe veilig is de ruimte voor een slak, een vergeet-me-nietje, slapende honden of blauwe olifanten in het ruim en alle anderen die speciaal toezicht verdienen? En als het niet veilig is, kan er dan nog steeds beweerd worden dat het voor iedereen is?

De nieuwe buitenruimte, die de Emiel Bockstaellaan zal verbinden met de Gustave Schildknechtstraat wordt beschouwd als semi-publiek. Het grijze gebied tussen toegankelijkheid voor iedereen en een veilige ruimte opent perspectieven voor vele speelse, artistieke, politieke en experimentele antwoorden.

Met de oproep voor artistieke voorstellen willen we het semi-publieke op het spel zetten en ons afvragen wat het kan beloven en wat niet. We nodigen uit om na te denken over de dunne lijn tussen verschillende noties van veilig en open, publiek en privé, aanvaardbaar en tolerant.

Welke regels zijn nodig opdat de Lakense gemeenschap bereid is om die dunne lijn te volgen?
Wie wordt uitgenodigd om deel uit te maken van het publiek?
Hoe kunnen artistieke interventies verschillende semi-publieke ruimtes parallel organiseren?
Hoe kunnen de semi-publieke ruimtes na verloop van tijd blijven bestaan?
Wie kan profiteren, wie kan aanvaarden en wie moet in opstand komen tegen de diverse toegangen van een semi-publieke Nekkersdal?

Lees meer over de procedure en overige informatie >>>

Deadline: 15/04/2024