Vacature

GC Nekkersdal | Omgevingsgerichte werker (m/v/x)

De Vlaamse Gemeenschapscommissie zoekt een deskundige omgevingsgerichte werking (niveau B).

Waar werk je? 

Je komt terecht bij het GC Nekkersdal, het gemeenschapscentrum in Laken. De gemeenschapscentra zetten zich met hart en ziel in voor de ontmoetings- en ontplooiingskansen van alle Brusselaars die aansluiting zoeken bij de Nederlandstalige gemeenschap. De gemeenschapscentra laten de stem van deze Brusselaars horen en doen actief en met succes aan gemeenschapsvorming. 

Wat doe je? 

Als deskundige – omgevingsgerichte werking ben je verantwoordelijk voor de uitwerking van de sociaal-culturele werking van het gemeenschapscentrum op het vlak van doelgroepenwerking, communicatie en / of educatie. Je rapporteert aan de centrumverantwoordelijke. 

Je opdrachten zijn: 

 • Als deskundige – omgevingsgerichte werking ben je verantwoordelijk voor de uitwerking van de sociaal-culturele werking van het gemeenschapscentrum op het vlak van doelgroepenwerking, communicatie en / of educatie. 
 • Je rapporteert aan de centrumverantwoordelijke 
 • Implementeren en opvolgen van beleidsbeslissingen: 
  • Je staat in voor de ontwikkeling, uitvoering, evaluatie en bijsturing van de sociaalculturele werking en het vrijwilligersbeleid van het gemeenschapscentrum; 
  • Je bent verantwoordelijke voor de opmaak van het lokale actieplan voor sociaal-culturele werking; 
  • Je netwerkt met lokale en bovenlokale organisaties en verenigingen en met informele groepen, sleutelfiguren en stakeholders.
 • Instaan voor interne en externe dienstverlening binnen een beleidsdomein: 
  • Je neemt deel aan werk- en stuurgroepen m.b.t. sociaal-culturele werking, aan overlegvormen binnen de VGC en tussen de gemeentelijke en hoofdstedelijke actoren; 
  • Je rapporteert over de inhoudelijke werking aan de raad van bestuur; 
  • Je neemt deel aan teamoverleg en werkoverleg. 
 • Ontwikkelen en optimaliseren van concepten, werkprocessen en procedures: 
  • Je geeft impulsen, stimuleert en volgt de acties op i.k.v. het gemeenschapsforum; 
  • Je staat in voor de aanmoediging en ondersteuning van een omgevingsgerichte houding binnen alle geledingen van het gemeenschapscentrum; 
  • Je bent mee verantwoordelijk voor het uitwerken en opvolgen van een onthaalbeleid i.f.v. de noden binnen de sociaal-culturele werking. 
 • Operationeel beheren van dossiers en projecten met betrekking tot een beleidsdomein (voorbereiden, analyseren en uitvoeren): 
  • Je stimuleert acties in het lokale gemeenschapscentrum en in de gemeente en de regio en voert deze uit. Je evalueert en stuurt bij; 
  • Je stimuleert samenwerkingen met lokale en bovenlokale organisaties en verenigingen en met informele groepen, sleutelfiguren en stakeholders; 
  • Je staat in voor de prospectie en contacteren van partners voor lokale activiteiten; 
  • Je staat in voor het beheren van het deelbudget, prijsafspraken onderhandelen, opvolgen van facturatie/betalingsopdrachten en opvolgen van auteursrechten en billijke vergoeding. 
 • Inschakelen in brede werking van het gemeenschapscentrum; 
  • Je ondersteunt bij andere activiteiten van het centrum; 
  • Je bent bereid occasioneel avond- en weekendwerk te verrichten.

Wie zoeken we? 

Je hebt een diploma van het hoger onderwijs van het korte type (bachelor, graduaat, kandidatuur) of een diploma van het hoger onderwijs van het lange type (master, licentiaat). De VGC houdt rekening met elders verworven competenties (EVC). Beschik je over een EVC-attest, dan kom je ook in aanmerking. 

Competentieprofiel 

Waardegebonden competenties 

 • dienstbaar zijn 
 • integer handelen 
 • betrokken zijn 

Niveaugebonden competenties 

 • Interactief gedrag 
  • mondeling vaardig zijn 
  • schriftelijk vaardig zijn
  • samenwerken 
 • Omgaan met informatie 
  • problemen analyseren 
  • oordelen vormen 
 • Probleemoplossend gedrag 
  • resultaatsgericht handelen 
  • klantgericht handelen 
 • Beheersmatig gedrag 
  • plannen en organiseren 
  • opvolgen van taken en processen 

Functiegebonden competenties 

 • Je hebt kennis van de Brusselse socio-culturele context. Je hebt ervaring met het werken in een grootstedelijke en superdiverse omgeving. 
 • Je spreekt en schrijft vlot Nederlands, kennis van de Franse en de Engelse taal is een pluspunt. 
 • Occasioneel avond en weekendwerk schrikken je niet af. 

Herken je jezelf in dit profiel? Stel je dan zeker kandidaat! 

Wat krijg je in ruil? 

 • Een voltijds (100%) contract van bepaalde duur met ingang vanaf 1 juni 2019 tot 1 november 2019. 
 • Loonschaal B111 - Deskundige 
 • Een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau, 35 vakantiedagen op jaarbasis, maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer (ook MIVB-abonnement) en ruime vormingsmogelijkheden. 

Geïnteresseerd?
Stel je kandidaat en stuur ons je cv, motivatiebrief en een kopie van je hoogst behaalde diploma/EVC-attest, ten laatste op 08/05/2019. Dat kan: 

 • per post: Vlaamse Gemeenschapscommissie, Directie Personeel en HRM, Wendy Vandervelde, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel 
 • of via e-mail: jobs.vgc@vgc.be, met als onderwerp ‘Omgevingsgerichte werker’ 

De selectiegesprekken zijn gepland in de week van 13 mei 2019 in de Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. Als je geselecteerd wordt voor het gesprek, krijg je nog een uitnodiging.

Deadline: 08/05/2019
Tewerkstelling