Oproep

Fund Belgian Music | Oproep | Ondersteuning opname van nieuwe muziek

Fund Belgian Music wil de opnames van nieuwe muziek ondersteunen via een beurs van max. 7.500€ per project. De oproep staat open voor alle muzikale genres. Deadline: 29/06/2021.

[Deze oproep is afkomstig van de website van Fund Belgian Music >>>]


Voor wie? 

Voor Belgische muzikanten, zowel uitvoerende kunstenaars (solo, band of ensemble) als auteurs (componisten en tekstschrijvers), die nieuw werk zullen opnemen in een Belgische opnamestudio (indien de opnamedagen in meerdere landen doorgaan, moet de meerderheid van de geboekte studiotijd in België plaatsvinden). 

Waarover gaat het?  

"De Covid-19 pandemie creëerde voor groot inkomensverlies bij Belgische muzikanten. Als gevolg van de gezondheidsmaatregelen vielen met name de vergoedingen voor concerten nagenoeg helemaal weg en ook andere inkomsten kenden een grote terugval: auteursrechten, naburige rechten, fysieke verkoop, …. 
 Dit heeft niet alleen een gevolg op de korte termijn, maar het wordt voor veel muzikanten ook moeilijker om te investeren in nieuwe projecten. Muzikanten en hun omkadering moeten nu eenmaal een lange termijnplan uitstippelen, waarbij een financiële buffer noodzakelijk is om het creatie- en opnameproces te financieren. 
Dit kwam duidelijk naar voren in de vele aanvragen die Fund Belgian Music ontving voor de eerste projectoproep in 2020. 
Met deze nieuwe oproep wil Fund Belgian Music nieuwe muziekopnames financieel ondersteunen."

U moet kunnen aantonen dat: 

  • u in 2020 en 2021 als auteur of uitvoerende kunstenaar een noemenswaardig inkomstenverlies leed (bv. door het wegvallen van concerten), 
  • dit inkomstenverlies de financiering bemoeilijkt van nieuwe opnames in 2021 en 
  • er nieuw werk opgenomen wordt en er minimum één nummer gereleaset wordt in eerste helft van 2022 

De financiële steun zal niet meer bedragen dan 30% van de begroting, met een maximum van 7.500 euro per project. De steun moet volledig aangewend worden voor de nieuwe opname van nieuwe muziek. 

Het aanvraagformulier en de selectiecriteria vindt u hier. Neem ze aandachtig door alvorens een dossier in te dienen. 

Fund Belgian Music is een initiatief van FACIR, GALM, PlayRight+ en Sabam for Culture, met de steun van de Koning Boudewijnstichting. 

Het Fonds benadrukt dat de oproep open staat voor alle muzikale projecten, ongeacht het muzikale genre. 

Timing 

Start 01/06/2021 Indienen tot en met 29/06/2021 Bekendmaking selectie in september Financiële steun: Max. 7.500 €

Deadline: 29/06/2021
Artistieke & culturele sector Samenwerking Covid-19