Vacature

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed | Junior onderzoeker (v/m/x)

FARO zoekt een junior onderzoeker (v/m/x) voor een voltijds contract van bepaalde duur.

Organisatie

FARO is het steunpunt voor de cultureel-erfgoedsector.

We werken voor en met erfgoedwerkers uit archieven, erfgoedbibliotheken, erfgoedcellen, organisaties die zich toespitsen op immaterieel erfgoed, landelijke dienstverlenende organisaties en musea. Ook beleidsmakers, gemeentelijke cultuur- en erfgoeddiensten zijn belangrijke doelgroepen.

Samen kunnen we meer: we brengen mensen en expertise doelbewust bijeen. We zetten actuele erfgoedvraagstukken op de agenda, organiseren praktijkgerichte erfgoedvormingen, geven advies en bieden begeleiding op maat. Met onze vakbibliotheek, het driemaandelijks tijdschrift faro en de goedgevulde website bieden we bijkomende informatie en verdieping.

We investeren in kennisontwikkeling en praktijkgericht onderzoek en delen genereus visies, inzichten en praktijken uit buiten- en binnenland.

Samen met de cultureel-erfgoedsector zetten we ons in om het cultureel erfgoed dat Vlaanderen en Brussel rijk is in de kijker te zetten. Zo coördineren we de jaarlijkse Erfgoeddag, volgen we het medialandschap op de voet en investeren we in de uitbouw van de ErfgoedApp.

www.faro.be

Functieomschrijving

Verzamelen en verwerken van data (kwantitatief onderzoek):

 • Je verzamelt, verwerkt en beheert kwantitatieve gegevens over de cultureel-erfgoedsector.
 • Je ontwikkelt samen met je collega’s een set van kencijfers over de cultureel-erfgoedsector.
 • Je ondersteunt de uitvoering van online surveys (Qualtrics). Je staat in voor de statistische verwerking van gegevens (SPSS) uit surveys en stelt rapporten op.

Uitvoeren van een onderzoeksagenda (inhoudelijk-kwalitatief onderzoek):

 • Je ontwikkelt i.s.m. je collega’s een onderzoeksagenda voor FARO en voert die mee uit. Je ondersteunt je collega’s bij het uitvoeren van hun eigen onderzoeksopdrachten.
 • Je draagt ook bij aan de uitvoering van de cultuurbrede ‘onderzoeksagenda cultuur’, die i.s.m. het Dep. CJM en andere steunpunten wordt uitgerold.

Valorisatie en expertisedeling:

 • Je draagt bij aan de valorisatie over uitgevoerd onderzoek door het publiceren van artikels in ons tijdschrift faro en via online berichtgeving (blogs) op onze website.
 • Je organiseert samen met je collega’s studiedagen, webinars en workshops om de resultaten van het onderzoek bekend te maken in de sector.
 • Je houdt de vinger aan de pols van relevant (internationaal) wetenschappelijk onderzoek over cultureel erfgoed.

Profiel

 • Je beschikt over een masterdiploma, bij voorkeur in een sociaalwetenschappelijke richting.
 • Je hebt kennis van kwantitatieve onderzoeksmethoden en aantoonbaar ervaring met statistische verwerking van onderzoeksdata, meer bepaald in SPSS. Je hebt ook goede kennis van MS Officepakketten, zoals Excel. Ervaring met Qualtrics is een pluspunt.
 • Je bent vertrouwd met projectmanagement.
 • Inzicht in het cultureel-erfgoedveld en -beleid in Vlaanderen is een pluspunt.
 • Je kan vlot communiceren en denkt oplossingsgericht.
 • Je hebt een goede kennis van het Engels.
 • Je bent een netwerker en een teamspeler met zin voor initiatief die autonoom en efficiënt kan werken.

Aanbod

 • Een voltijds contract van bepaalde duur voor 1 jaar (2021) met een reële kans op verlenging met 1 jaar. Deeltijds werken is mogelijk, in onderling overleg.
 • Wedde op basis van loonschaal L1 van het paritair comité 329.01. Relevante ervaring zal tot maximaal 5 jaar worden meegerekend in de anciënniteitsschaal (maximale voltijdse bruto maandwedde van 3.079€ tot 3.504€ bij 5 jaar anciënniteit).
 • Maaltijdcheques (8 euro), groepsverzekering, gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en maximaal 35 dagen vakantie na 1 jaar bij voltijdse tewerkstelling.
 • Telewerken is mogelijk en is momenteel tijdens de Coronacrisis ook aanbevolen. Je ontvangt een laptop en een maandelijkse forfaitaire vergoeding voor internet.
 • Je wordt aangemoedigd tot het volgen van bijkomende opleidingen en het verder ontwikkelen van de eigen competenties en vaardigheden met het oog op het voortdurend verbeteren van de dienstverlening. Bij aanvang van je job stellen we een functieprofiel en een persoonlijk ontwikkelingsplan op.
 • Een werkomgeving in hartje Brussel (op loopafstand van zowel NMBS-stations Brussel-Centraal als Brussel-Zuid).
 • Een werkterrein met veel uitdagingen en noden, waarin je het verschil kan maken.

Geïnteresseerd?

De preselectie op basis van het cv gebeurt in de maand november. Je ontvangt daarvan eind november bericht. Wie weerhouden wordt na de preselectie zal uitgenodigd worden op een selectiegesprek in de eerste helft van december. De aanwerving is voorzien vanaf ten vroegste 1 januari 2021.

Meer informatie over de inhoud van de functie kan je bekomen bij Alexander Vander Stichele via 02 213 10 75 of alexander.vanderstichele@faro.be.

Graag ontvangen we je cv en je sollicitatiebrief met daarin een beschrijving van je ervaring, ter attentie van Olga Van Oost, algemeen directeur.

Stuur je brief en cv uitsluitend via e-mail naar: jobs@faro.be. Je ontvangt een bevestiging van je ingediende kandidatuur.

Deadline: 15/11/2020
Artistieke & culturele sector Tewerkstelling