Projectoproep

Irisfeest | Artistieke projectoproep

In het weekend van 4 en 5 mei 2019 trekken alle Brusselaars de stad in om er samen met alle bezoekers een heus (gratis) feestje te bouwen. De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil om die reden alle actoren van het culturele, artistieke en associatieve leven in Brussel in de kijker zetten. Deze oproep tot het indienen van projecten betreft de artistieke component van het ‘Feest in het Park’ en is gericht aan straatartiesten en artistieke gezelschappen. 

Alle artistieke disciplines zijn welkom. De projecten kunnen bestaan uit installaties, stedenbouwkundig ontwerp, podium- en straatkunst, circus- en kermiskunst, tentoonstellingen, specifieke spelletjes en activiteiten voor kinderen, participatieve workshops, make-up, enz. 

Dit evenement vindt plaats op zondag 5 mei van 12.00 tot 18.00 uur.

Er is geen specifiek thema te volgen, maar alle voorstellen in verband met de 150ste verjaardag van de tram zijn welkom. De mobiliteit van de Brusselse regio, het imago van de tram en zijn geschiedenis in een nieuw, artistiek jasje steken kan een uitdaging zijn.

Verschillende projecten kunnen door hetzelfde bedrijf of dezelfde kunstenaar worden voorgesteld.

BUDGET
De maximaal toegekende vergoeding voor elk afzonderlijk project is beperkt tot € 10.000 exclusief BTW en met het volgende in de prijs inbegrepen:
- Artistieke prestaties
- Transportkosten
- Kosten verbonden aan de aankoop van benodigd materiaal, nodig voor de realisatie van het project

Daartegenover staat dat het Irisfeest volgende kosten wel voor zijn rekening neemt:
- Auteursrechten (SABAM, SACD),
- Kosten verbonden aan de technische fiche (overeen te komen in functie van het voorgestelde project),
- Eventueel gas- en elektriciteitsverbruik,
- Eventueel lenen van materieel zoals tenten, tafels en stoelen (voor zover beschikbaar),
- De catering ’s middags op de gepresteerde dag

Voor gezelschappen die buiten België gevestigd zijn:
- Logeerkosten (maximum 2 nachten),
- Maaltijden tijdens het verblijf (overeen te komen met de organisatie na selectie van het project)

TOEKENNINGSCRITERIA

Het team dat de programmatie verzorgt, zal de meest originele projecten selecteren en proberen om zoveel mogelijk verschillende deelnemers te programmeren, rekening houdend met de andere activiteiten in de buurt (verenigingen, concerten, enz.).

Ze hebben een voorkeur voor projecten die de hele tijd door plaatsvinden en over een langere tijdsperiode gespreid zijn en/of bedoeld zijn om tegelijkertijd door een groot aantal personen kunnen bekeken worden. 

De kosten die samenhangen met de technische fiche zijn ook een belangrijk criterium bij de selectie van het project.

OVEREENKOMST
Zodra de selectie van de projecten gebeurd is, zullen specifieke overeenkomsten worden opgesteld tussen visit.brussels en de uitgekozen inschrijvers.

TOEPASSINGEN

Tot 13 janvier 2019 via dit formulier >>>

Deadline: 13/01/2019
Artistieke & culturele sector