Projectoproep

Erfgoed Brussel | Projectoproep Bruegeljaar 2019

In 2019 wordt het leven en de tijd van Pieter Bruegel de Oude gevierd, naar aanleiding van de 450e verjaardag van zijn overlijden. Een hele reeks tentoonstellingen en activiteiten zullen plaatsvinden in dit Bruegeljaar. In aanloop hiervan lanceert de Vlaamse Gemeenschapscommissie een éénmalige projectoproep. Allerlei Brusselse verenigingen worden aangemoedigd om innovatieve en creatieve initiatieven aan te gaan rond de figuur en de leefwereld van Bruegel, samen met partners uit andere sectoren.

Inhoud en doelstellingen van de oproep
Het belang van Brussel voor Bruegel en Bruegel voor Brussel, waar hij woonde en ook begraven
ligt, is niet te onderschatten. Aan Pieter Bruegel de Oude worden een veertigtal schilderijen
toegeschreven. Drie vierde zijn vervaardigd toen hij tussen 1563 en 1569 in Brussel woonde.
Ook zijn tijdsvak (16e eeuw) is interessant om rond te werken.

Doel van deze oproep is om de Brusselse verenigingen stimuleren om innovatieve en creatieve projecten, samen met verschillende partners uit andere sectoren rond de figuur en de leefwereld van Bruegel te realiseren.


Voorwaarden
De VGC kan in het kader van deze oproep een subsidie toekennen aan een vereniging die zijn
zetel en/of correspondentieadres heeft in het Brussels Hoofdstedelijk gewest en als
Nederlandstalig kan beschouwd worden.

Aanvraagformulier vind je hier >>>


Het project/de activiteit
• heeft betrekking op de figuur van Bruegel of/en op de thema’s in zijn werken;
• vindt plaats op het grondgebied van het Brussels hoofdstedelijk gewest in 2019;
• samenwerking van de aanvrager met minstens één andere organisatie uit één van de
verschillende sectoren (jeugd, onderwijs, welzijn, sport, kunsten,…) is een pluspunt;
• is vernieuwend en experimenteert met de thema’s van Bruegel in een actuele context;
• overstijgt de reguliere werking van de aanvragende vereniging;

Subsidiëring
• De VGC kan een projectsubsidie van maximaal 1 000 EUR per organisatie toekennen voor
de realisatie van activiteiten / projecten in het kader van het Bruegeljaar die voldoen aan de
doelstelling en de voorwaarden van deze oproep; Er werd een budget uitgetrokken van 20 000
EUR.
• De aanvraag wordt ingediend tegen uiterlijk 1 oktober 2018;
• De aanvraag wordt ingediend bij de administratie, t.a.v. de algemene directie Cultuur, Jeugd
en Sport


Postadres : VGC – Algemene Directie Cultuur, Jeugd, Sport
Bruegelproject
Ter attentie van Dirk Broekaert
Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel
Mailadres : algemeen.cultuurbeleid@vgc.be


• De projectsubsidie zal worden uitbetaald in één schijf


Procedure
Fase 1 (reeds gerealiseerd)
De Erfgoedcel van de VGC organiseert drie inspiratiedagen waarbij een korte
presentatie wordt gegeven rond het Bruegeljaar , waar mogelijke samenwerkingen werden
bekeken en waar deze projectoproep werd gelanceerd.
Fase 2
Ideeën worden omgezet in een projectvoorstel, de projectaanvraag wordt ingediend bij de
de algemene directie Cultuur, jeugd en Sport van de VGC, uiterlijk tegen 1 oktober 2018.
Verenigingen die reeds een concreet projectvoorstel hebben, kunnen onmiddellijk een
aanvraagformulier indienen bij de VGC.
Fase 3
Een werkgroep, samengesteld uit mensen binnen de diverse diensten van de AD CJS
beoordelen deze projectaanvragen .
Fase 4
De werkgroep formuleert een advies aan het Collegelid van de VGC
Fase 5
Het Collegelid neemt een beslissing
Drie maanden na afloop van het project wordt een inhoudelijk en financieel verslag ingediend
bij De Dienst Algemeen Cultuurbeleid van de VGC.

Voor meer info hier >>>

Deadline: 01/10/2018