Oproep

Equal.Brussels | Projectoproepen 2021

Jaarlijks schrijft de directie equal.brussels een aantal oproepen uit voor Brusselse verenigingen voor projecten die gelijke kansen bevorderen. Variabele deadlines.

[Deze oproep is afkomstig van de website van equal.brussels >>>]

Wie kan een aanvraag indienen?

Rechtspersonen of feitelijke verenigingen die geen winstgevend oogmerk hebben, gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hun activiteiten hoofdzakelijk richten naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Waarvoor kan een aanvraag worden ingediend?

Voor projecten: activiteiten die zowel qua opzet of doelstelling als in tijd afgebakend zijn en zich onderscheiden van de dagelijkse werking.

De inhoudelijke thema’s voor elke oproep zijn:

 • oproep Initiatief: handelen over 1 van onze gelijke kansenthema’s: gender; seksuele oriëntatie, genderidentiteit en genderexpressie; etnische en culturele origine; toegankelijkheid voor personen met een handicap; handicap; geweld
 • oproep Gender: respect, gelijkheid en gelijkwaardigheid tussen alle vrouwen en mannen;
 • oproep Etnisch-culturele en diversiteit: gelijkheid, ongeacht de nationaliteit, etnische afkomst of godsdienst.
 • oproep Geweld: alle vormen van geweld tussen partners, gedwongen huwelijken, eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminkingen.
 • oproep Handicap: zelfbeschikking, gelijkwaardige behandeling en zelfstandige deelname aan de maatschappij, los van de fysieke, intellectuele, psychische en/of sociale aard van om het even welke handicap.
 • oproep LGBTQIA+: gelijkheid ongeacht de seksuele geaardheid en genderidentiteit of -expressie

De volgende categorieën van uitgaven komen in aanmerking voor subsidie: 

 • huur en huurlasten; 
 • promotie-en publicatiekosten; 
 • administratieve kosten; 
 • voertuig- en verplaatsingskosten; 
 • vergoedingen aan derden, onderaannemers, honoraria; 
 • personeelskosten

Meer info over de deadlines en het indienen van dossiers hier >>>

Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur Samenwerking