Oproep

Darna | Projectoproep

Het Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Darna sluit op 30 juni 2019 haar vierde projectoproep voor projecten met een Vlaams-Marokkaanse inslag af. Sinds 2017 werden maar liefst 48 projecten goedgekeurd door een onafhankelijke jury. 

Darna is het Vlaams-Marokkaans culturenhuis, dat een brug wil bouwen tussen Vlaanderen en Marokko. 

Hoe, wat wanneer?
In december en juni lanceren we telkens een projectoproep. Elke Vlaamse of Brusselse vereniging met een aantoonbare Vlaams-Marokkaanse toets kan een subsidie aanvragen door een projectaanvraag in te dienen. Daarbij geven we bijzondere – maar niet exclusief – aandacht aan jongeren met cultureel talent. De ingezonden projecten worden beoordeeld door een externe en onafhankelijke jury van experts binnen en buiten de cultuursector. 

Welke organisaties komen in aanmerking?

  • Een of meerdere natuurlijke personen en kunstenaars
  • Niet-commerciële vzw’s en feitelijke verenigingen

Zowel de verenigingen als de natuurlijke personen moeten actief zijn in de brede kunst- en cultuursector in Brussel of Vlaanderen en er hun maatschappelijke zetel, woonplaats, atelier of secretariaat hebben. 

Welke projecten komen in aanmerking?
De projecten maken gebruik van een of meerdere kunstdisciplines (podiumkunsten, muziek, beeldende kunsten, vormgeving, letteren, audiovisuele kunsten,…) of zijn socio-cultureel van aard (culinaire activiteit, gespreksavond …). Projecten die voor subsidie in aanmerking komen, moeten een aantoonbaar Vlaams-Marokkaanse karakter hebben. Deze begrippen worden breed en inclusief geïnterpreteerd. 

Hoeveel bedraagt een subsidie?
Het projectenfonds stelt een subsidie-envelop ter beschikking van maximaal 10.000 euro. Een voorwaarde is dat het project voor minstens 50% gefinancierd wordt door een andere bron (een andere subsidie, eigen middelen…). Deze eigen inbreng hoeft niet uitsluitend financieel te zijn, maar moet wel voldoende aangetoond worden. Eigen werkuren komen hiervoor niet in aanmerking.

Wilde ideeën? Een originele samenwerking? Een theaterstuk, film of concert? Aarzel niet en dien een projectvoorstel in! Meer informatie en voorwaarden >>>

Als je hebt nog vragen kan je mailen naar project@darnavzw.be
Of spring eens binnen: Steenstraat 25/27, 1000 Brussel – 02/514.62.80 

Deadline: 30/06/2019
Artistieke & culturele sector