Oproep

Culture Action Europe | Steun aan culturele organisaties zonder winstoogmerk

Culture Action Europe (CAE) roept op om non-profitorganisaties te steunen die op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau willen werken aan een versterkte Europese context.

Culture Action Europe is het grootste Europese netwerk van culturele netwerken, organisaties, kunstenaars, activisten, academici en beleidsmakers. Het netwerk bracht recent een statement uit waarbij het zegt een Europese cultuur te willen promoten aan de hand van enkele hoofddoelstellingen:

  • Culturele organisaties zonder winstoogmerk moeten beschouwd worden als belangrijke stakeholders op EU-niveau en moeten als dusdanig betrokken worden bij het overleg en de strategische processen: het zijn actieve spelers die over een specifieke expertise beschikken.
  • De nieuwe toepassing van de regels rond financiële ... weerhoudt culturele en creatieve organisaties van de toegang tot fondsen uit de Europese Unie - zeker in landen waar nationale beperkingen organisaties zonder winstoogmerk tegenhouden om het kapitaal op te bouwen waarmee ze door de EU als financieel 'sterk' beoordeeld kunnen worden. Daardoor wordt een deel van de samenwerkingsprojecten en Europese netwerken bedreigd.
  • Door hun niet-marktgedreven en taakgerichte betrokkenheid die vitaal is voor het creëren en onderhouden van het niet-economische karakter van cultuur, hebben culturele organisaties zonder winstoogmerk in de eerste plaats nood aan publieke middelen. Nochtans mag het duidelijk zijn dat hun toegang tot financiële middelen bij de volgende fondsenverdeling in gevaar komt.

Lees het volledige statement van CAE hier [EN] >>>

Artistieke & culturele sector Beleid Europa