Oproep

Culture Action Europe | Petitie: behoud cultuur in het budget van de EU

Culture Action Europe nodigt je uit een petitie te ondertekenen, die vraagt dat cultuur een centrale plaats krijgt in het herstelbudget op lange termijn van de Europese Unie.


Ondanks zijn historische relevantie toont het herziene voorstel voor het Meerjarig Financieel Kader (MFK) dat de Europese Commissie op 27 mei indiende weinig ambitie op vlak van cultuur. De lidstaten hebben nu de mogelijkheid om te laten zien dat een toekomstgerichte strategie voor het Europa van morgen de cultuur en haar ecosysteem de rug niet toekeert (lees hier >>> verder [EN]).

Aan de vooravond van de bijeenkomst van de Europese Raad op 19 juni eist Culture Action Europe dat: 

  • het budget van Creatief Europa verdubbeld wordt tot 2,6 miljard euro, als kernprogramma ter versterking van de Europese culturele samenwerking (# Double4Culture);
  • ervoor gezorgd wordt dat de aanvullende fondsen die voortvloeien uit het Next Generation EU-initiatief, zoals REACT-EU, tot bij de culturele actoren geraken.

Europa zal niet echt herstellen als cultuur achterblijft. Help ons cultuur terug op de agenda te brengen door deze petitie te ondertekenen en op grote schaal te delen.

Onderteken de petitie hier >>> [EN]

Artistieke & culturele sector Beleid Culturele infrastructuur Europa