Oproep

Culture Action Europe | Bring back culture, Ms. President!

Op 10 september maakte de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen bekend dat de Bulgaarse Mariya Gabriel bevoegd wordt voor Cultuur. Alleen ontbreekt de term 'Cultuur' in de titel van de nieuwe Eurocommissaris. Culture Action Europe roept daarom op om een petitie te tekenen die vraagt om 'Cultuur' opnieuw in de titel op te nemen.

De portefeuille van Eurocommissaris Gabriel bestaat behalve Cultuur ook uit Jeugd, Onderzoek, Innovatie, Sport en Onderwijs. Culture Action Europe is verheugd dat Cultuur zich tussen deze beleidsdomeinen bevindt, die van vitaal belang zijn voor de toekomst van de Europese Unie. We maken ons echter grote zorgen over het degraderen van de positie van Cultuur binnen de portefeuille van de commissaris, wat vooral tot uiting komt in het feit dat Cultuur in haar titel ontbreekt. Cultuur is een afzonderlijke en omvangrijke component van de Europese eenheid, die essentieel is voor het opbouwen van een gezamenlijke welvarende toekomst voor alle Europese burgers. De enorme rol van Cultuur in de Europese integratie is de afgelopen jaren consequent erkend door de Europese instellingen. Nu Cultuur echter ontbreekt in de officiële titel van de aangewezen commissaris, hebben we ernstige twijfels of dit beleidsdomein nog steeds de erkenning zal krijgen die het verdient. Ongetwijfeld zijn alle culturele en creatieve sectoren krachtige aanjagers van innovatie en cultuur is zeker en vast nauw verbonden met het jeugdbeleid. Het blijft echter een autonoom en groots domein dat een eigen bijdrage levert aan de opbouw van onze samenlevingen.

Onderteken de petitie hier >>>

Ook Pearle* - Live Performance Europe wees al op de vreemde aanpassing van de titel. Lees de perstekst van Pearle* hier [ENG] >>>

Artistieke & culturele sector Beleid Europa